ทีมแพทย์

ทะเบียนแพทย์ -

ผลงานศัลยกรรม ของทีมแพทย์

ศัลยกรรมยกหางตา

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมเทคนิคกรวย

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมตัดไขมันแก้ม

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมปาก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมปากกระจับ

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมปากล่าง

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมแก้ปาก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมเสริมจมูก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมเทคนิค Open

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมคาง

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมแก้คาง

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมเสริมจมูกผู้ชาย

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมตะไบจมูก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมลดฮัมพ์จมูก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมLet me in

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมตาบน

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมตาล่าง

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมฉีดไขมันหน้า

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมแก้ตา

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมดูดไขมัน

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมFUT

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมดึงหน้า

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ศัลยกรรมEndotine Ribbon

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผลงานผิวพรรณ ของทีมแพทย์

ผิวพรรณRejuran

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณฟิลเลอร์ปาก

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณmeso fat

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณB-tox

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณUlthera Signature

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์

ผิวพรรณThermage Signature

ยังไม่มีรีวิวของทีมแพทย์