ทีมแพทย์

ทะเบียนแพทย์ -

ผลงานศัลยกรรม ของทีมแพทย์ – Meko Clinic

ศัลยกรรมMotiva

รีวิว Motiva ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(8)

ศัลยกรรมMentor

รีวิว Mentor ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(4)

ศัลยกรรมจมูก

แก้จมูกให้สโลปปลายพุ่ง ซีรี่ย์ใหม่ปังเวอร์ โดยทีมแพทย์ เมโกะคลินิก
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 105,000 บาท เข้าชม 4,835 ครั้ง
แก้จมูก หมออา เมโกะคลินิก
แก้จมูก เปลี่ยนจมูกที่ดูแข็ง ให้สโลปสวย ละมุน ดูเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท เข้าชม 3,660 ครั้ง
เสริมจมูก เปลี่ยนชีวิต เนื้อน้อยก็พุ่งได้ โดยทีมแพทย์ [คุณอิงฟ้า]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 5,112 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(58)

ศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูก

แก้จมูกให้สโลปปลายพุ่ง ซีรี่ย์ใหม่ปังเวอร์ โดยทีมแพทย์ เมโกะคลินิก
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 105,000 บาท เข้าชม 4,835 ครั้ง
เสริมจมูก เปลี่ยนชีวิต เนื้อน้อยก็พุ่งได้ โดยทีมแพทย์ [คุณอิงฟ้า]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 5,112 ครั้ง
เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยทีมแพทย์ [ คุณณัธชยา ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 4,960 ครั้ง
รีวิว ตกแต่งปลายจมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(9)

ศัลยกรรมเสริมจมูก

แก้จมูก เปลี่ยนทรงจมูกตรงทื่อ ให้สโลปสวย โดยทีมแพทย์ [ คุณนุ้ย ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • เสริมจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 4,147 ครั้ง
เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยทีมแพทย์ [ คุณณัธชยา ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 4,960 ครั้ง
เสริมจมูก สโลปสวย ดูเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์ [ คุณแพท ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • เสริมจมูก
ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 3,969 ครั้ง
เสริมจมูก ตัดปีกจมูก ให้หน้าดูมีมิติมากขึ้น โดยทีมแพทย์ [ คุณไอซ์ ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • เสริมจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 5,955 ครั้ง
รีวิว เสริมจมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(30)

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

แก้จมูก หมออา เมโกะคลินิก
แก้จมูก เปลี่ยนจมูกที่ดูแข็ง ให้สโลปสวย ละมุน ดูเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท เข้าชม 3,660 ครั้ง
เสริมจมูก เปลี่ยนชีวิต เนื้อน้อยก็พุ่งได้ โดยทีมแพทย์ [คุณอิงฟ้า]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 5,112 ครั้ง
เสริมจมูก ตัดปีกจมูก ให้หน้าดูมีมิติมากขึ้น โดยทีมแพทย์ [ คุณไอซ์ ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • เสริมจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 5,955 ครั้ง
รีวิว ตัดปีกจมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(7)

ศัลยกรรมตะไบจมูก

แก้จมูกให้สโลปปลายพุ่ง ซีรี่ย์ใหม่ปังเวอร์ โดยทีมแพทย์ เมโกะคลินิก
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 105,000 บาท เข้าชม 4,835 ครั้ง
แก้จมูก หมออา เมโกะคลินิก
แก้จมูก เปลี่ยนจมูกที่ดูแข็ง ให้สโลปสวย ละมุน ดูเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท เข้าชม 3,660 ครั้ง
เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยทีมแพทย์ [ คุณณัธชยา ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 4,960 ครั้ง
รีวิว ตะไบจมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(7)

ศัลยกรรมลดฮัมพ์จมูก

เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยทีมแพทย์ [ คุณณัธชยา ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 4,960 ครั้ง
รีวิว ลดฮัมพ์จมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(1)

ศัลยกรรมแก้จมูก

แก้จมูกให้สโลปปลายพุ่ง ซีรี่ย์ใหม่ปังเวอร์ โดยทีมแพทย์ เมโกะคลินิก
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 105,000 บาท เข้าชม 4,835 ครั้ง
แก้จมูก หมออา เมโกะคลินิก
แก้จมูก เปลี่ยนจมูกที่ดูแข็ง ให้สโลปสวย ละมุน ดูเป็นธรรมชาติ โดยทีมแพทย์
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท เข้าชม 3,660 ครั้ง
แก้จมูก เปลี่ยนทรงจมูกตรงทื่อ ให้สโลปสวย โดยทีมแพทย์ [ คุณนุ้ย ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • เสริมจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 4,147 ครั้ง
รีวิว แก้จมูก ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(35)

ศัลยกรรมเทคนิค Open

เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยทีมแพทย์ [ คุณณัธชยา ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 4,960 ครั้ง
เสริมจมูก ตัดปีกจมูก ให้หน้าดูมีมิติมากขึ้น โดยทีมแพทย์ [ คุณไอซ์ ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • เสริมจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 5,955 ครั้ง
แก้จมูก ให้ ปลายพุ่ง ดูสวย เป๊ะรับกับใบหน้า โดยทีมแพทย์ (คุณพิมพ์พิชชา)
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • จมูก
 • แก้จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 195,000 บาท เข้าชม 3,414 ครั้ง
รีวิว เทคนิค Open ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(3)

ศัลยกรรมตา

ตาสองชั้น สวย คม ชัด แบบสาย ฝ โดยแพทย์นัน [คุณเดียร์]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท เข้าชม 4,440 ครั้ง
แก้ตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา โดยทีมแพทย์ [คุณเบล]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 55,000 บาท เข้าชม 2,798 ครั้ง
รีวิว ตา ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(8)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ตาสองชั้น สวย คม ชัด แบบสาย ฝ โดยแพทย์นัน [คุณเดียร์]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท เข้าชม 4,440 ครั้ง
ทำตาสองชั้น เปลี่ยนหมวยจ๋า เป็นหมวยอินเตอร์ โดยทีมแพทย์ [คุณทราย]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท เข้าชม 2,562 ครั้ง
ทำตาสองชั้น แต่งตาให้สวยหวาน แบบสาวเกาหลี โดยทีมแพทย์ [คุณกิ๊ฟ]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท เข้าชม 2,483 ครั้ง
ทำตาสองชั้น พร้อม เเก้จมูก สวยแบบคูณสอง โดยทีมแพทย์ [คุณจอย]
ทีมแพทย์ – Meko Clinic
 • ศัลยกรรม
 • แก้จมูก
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 115,000 บาท เข้าชม 4,890 ครั้ง
รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic(5)

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของทีมแพทย์ – Meko Clinic

หมวดผิวพรรณรีวิวล่าสุด

รีวิวทั้งหมดของ ทีมแพทย์ – Meko Clinic