โปรโมชั่น New Ulthera SPT
ราคา 36,000 บาท
โปรโมชั่น Foxy eyes ยกตาเฉี่ยว
ราคาปกติ 89,000 บาท ลดเหลือ 49,000 บาท
โปรโมชั่น เติมไขมันหน้าเด็ก
ราคาปกติ 70,000 บาท ลดเหลือ 30,000 บาท