โปรโมชั่น ทำตาสองชั้น สวยใสวัย 20+
ราคาปกติ 30,000 บาท ลดเหลือ 249,000 บาท
โปรโมชั่น ดูดไขมันสร้าง Six Pack
ราคาปกติ 220,500 บาท ลดเหลือ 89,000 บาท
โปรโมชั่น เสริมจมูก
ราคาปกติ 40,000 บาท ลดเหลือ 29,000 บาท
สวยครบเครื่องเสริมจมูก เทคนิคพิเศษ Open
ราคาปกติ 120,000 บาท ลดเหลือ 99,000 บาท