โปรโมชั่น face lift ยกหน้าตึง ดึงหน้าเด็ก
ราคาปกติ 150,000 บาท ลดเหลือ 129,000 บาท
Promotion เสริมหน้าอก ซิลิโคนพรีเมียม
ราคาปกติ 139,000 บาท ลดเหลือ 59,900 บาท
โปรโมชั่น ยกคิ้ว Subbrow lift
ราคาปกติ 35,900 บาท ลดเหลือ 40,000 บาท
โปรโมชั่น ทำตาสองชั้น
ราคาปกติ 30,000 บาท ลดเหลือ 24,900 บาท
โปรโมชั่น ตัดถุงไขมัน บอกลา “ถุง”
ราคาปกติ 30,000 บาท ลดเหลือ 24,900 บาท
โปรโมชั่น เติมไขมันหน้าเด็ก
ราคาปกติ 70,000 บาท ลดเหลือ 30,000 บาท