กำลังโหลด
นพ.มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์
นพ. มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม เป็นที่รู้จักในวงการศัลยกรรมว่าเป็นศัลยแพทย์ที่สามารถสรรสร้างจมูกที่ดูสวยเป็นธรรมชาติ ผสมผสานกับการดูศาสตร์โหงวเฮ้งของใบหน้า พร้อมทั้งเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเสริมจมูกเป็นจำนวนมากที่สุดในเอเชีย ปัจจุบันได้รับราคาต่อเคสเสริมจมูกสูงสุดในประเทศไทย
ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์
ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ทางด้านศัลยกรรมเสริมความงามและผิวพรรณเลเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Managing Director และ Chief Medical Officer เมโกะ คลินิก และเป็นอาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนังทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ มากมาย ทั้ง American Academy of Dermatology, American Society of Dermatologic Surgery, Dermatological Society of Thailand, Thai association for Dermatologic Surgery และ International Society for Dermatologic Surgery
นพ.อนนท์ ชยสดมภ์
ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่งและเสริมสร้างที่มีประสบการณ์ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมากว่า 10 ปี มีเคสมาแล้วมากมาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทย (Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand) โดดเด่นด้านการทำศัลยกรรมจมูกให้ทรงจมูก ดูโด่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติ
  • เชี่ยวชาญด้าน :
  • ยังไม่มีรีวิว
พญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ
พญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2560 วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, since 2562 
นพ.พสุ พรหมนิยม.
นายแพทย์พสุ พรหมนิยม แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นProfessional Membership สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • เชี่ยวชาญด้าน :
  • ยังไม่มีรีวิว
นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย
นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นProfessional Membership สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย,สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล
นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional memberships, สมาชิกแพทยสภา, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และ สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)
นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ
นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม และยังเป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
นพ.เป็นเอก ธงทอง
นพ.เป็นเอก ธงทอง แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมความงาม PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2556 ,วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2558
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม มี PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) International Basic Science Assessment ( International Council of Ophthalmology) 2543, International Clinical Science Assessment (International Council of Ophthalmology) 2544, วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2545 ,วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2547
นพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล
นพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นProfessional memberships สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย , สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย , Oriental Society Of Aesthetic Plastic Surgeons (OSAP) , International Society Of Plastic And Reconstructive Surgeons (ISPRS)
นพ.ปรัชญ์ มโนรถ
นพ.ปรัชญ์ มโนรถ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม
พ.ญ.ธนัสถา ศรีสุวรรณ
พ.ญ.ธนัสถา ศรีสุวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านจมูก สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์
พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสรืมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler รวมถึงเลเซอร์ต่างๆ ในคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี สามารถประเมินปัญหาของคนไข้ ประเมินรูปหน้า ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม และได้ผลการรักษาที่ดี
พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์
พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ
พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ
พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณและฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ
พญ.วนันยา โพธิ์ชัย
พญ.วนันยา โพธิ์ชัย แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional License and memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ
พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงาม
นพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์
นพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ แพทย์ประจำ เมโกะ คลินิก คุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์ และได้รับการยกย่องจาก บริษัท Galderma ให้เป็น Restylane Trainer ตำแหน่ง LOCAL MENTOR TRAINER (LMT) ซึ่งมีเพียง 10 คนในไทยเท่านั้น!!! อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนแพทย์ผิวหนังและความงามด้านการฉีด Filler ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งมีความชำนาญพิเศษด้านการปรับแต่งรูปหน้าให้ได้สัดส่วนสวยงาม โดยคุณหมอมีเทคนิคที่จะช่วยเติมเต็มเอกลักษณ์ให้สวยและเป็นตัวเองมากที่สุด ดังแนวคิดที่ว่า "Your Face is one of a kind." #SignatureMe
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler, Thread Lifting รวมถึงเลเซอร์ต่างๆมากกว่า 10 ปี
พญ.คษา ต.วรพานิช
พญ.คษา ต.วรพานิช แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ
พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์
พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และเลเซอร์ มีประสบการณ์สูง มือเบา วิเคราะห์ประเมินใบหน้าได้เก่ง แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด งานละเอียด ปลอดภัย เห็นผลลัพธ์ชัดเจน คนไข้ประทับใจ และชื่นชอบในผลลัพธ์
รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์
รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมความงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด
พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ
พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามและผิวพรรณ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ
นพ.วันฉัตร โกมล
นพ.วันฉัตร โกมล แพทย์เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์
พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม มี PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) ,Thai Medical Council license, เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ.2556 ,วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, พ.ศ.2563, วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากสภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ(Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)), พ.ศ.2563
พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์
พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง สมาชิกแพทยสภา สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และ สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์
นพ.อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม