พ.ญ.ธนัสถา ศรีสุวรรณ

ทะเบียนแพทย์ 43683
พ.ญ.ธนัสถา ศรีสุวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านจมูก สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

ประวัติพ.ญ.ธนัสถา ศรีสุวรรณ

พ.ญ.ธนัสถา ศรีสุวรรณ

Thanatta Srisuwan, M.D.

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 2555

– วุฒิบัตร สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2561

– Chula FESS course training การผ่าตัดส่องกล้องจมูกและไซนัส

– ประกาศนียบัตรการอบรมเรื่อง การปฏิบัติรักษาผู้ป่วยกระดูกหน้าหัก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

– 37th Temporal bone surgical dissection course ,Faculty of Medicine Siriraj Hospital

– ประกาศนียบัตร หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน