พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์

ทะเบียนแพทย์ 53439
พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ประวัติพญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์

พญ.พลอยพิชชา อัครโภคินันท์

Ploypitcha oakkharaphokhinan,M.D.

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 2010-2016

ประสบการณ์

– เมโกะ คลินิก (ปัจจุบัน)
– เมดิแคร์ คลินิก (2018- ปัจจุบัน)
– คลินิกโรคผิวหนังหมอวิรัช หาดใหญ่ (สงขลา 2017)
-โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่ สงขลา (2016-20017)
– โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ สงขลา(2016-2017)
– Dr.Uma Private Clinic, หาดใหญ่ สงขลา (2016-2017)
– ฝึกงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่สงขลา (2016-2017)

Courses & Training
– February 2018
ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 9 ของ TAARM “Live Demonstration Cases : Practical Points in Botulinum Toxin, Fillers & Anatomy”

– กันยายน 2017
คอร์ส : “Basic Sciences in Otolaryngology-Head & Neck Surgery”
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– November 2016
คอร์ส: “Fundamental ICH-GCP (Good Clinical Practice) Training”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์