พญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ทะเบียนแพทย์ 37964
พญ.วนันยา โพธิ์ชัย แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional License and memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ผลงานศัลยกรรม ของพญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ศัลยกรรมยกคิ้ว

ยังไม่มีรีวิวของพญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ศัลยกรรมคาง

ราคาเริ่มต้น 30,000
ยังไม่มีรีวิวของพญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ศัลยกรรมดูดไขมัน

รีวิว ดูดไขมัน ทั้งหมดของ พญ.วนันยา โพธิ์ชัย(5)

ศัลยกรรมดึงหน้า

ยังไม่มีรีวิวของพญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ประวัติพญ.วนันยา โพธิ์ชัย

แพทย์หญิง วนันยา โพธิ์ชัย

Wananya Phochai,M.D.

การศึกษา (Education)

  • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
  • – วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศิริราช, 2560
  • – วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

  • – ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( มหาชน ) จังหวัดสมุทรสาคร, 2554-ปัจจุบัน
  • – เมโกะคลินิก, 2561-ปัจจุบัน
  • – ศึกษาดูงาน ณ แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • – Visiting Scholarship ณ โรงพยาบาลฉังกัง ประเทศไต้หวัน
  • – ศึกษาดูงานศูนย์ Body After Weight Loss Program and Adiposed Derived Stem Cell ณ มหาวิทยาลัย Pittsburgh สหรัฐอเมริกา

Professional License and memberships

  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย