นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล

ทะเบียนแพทย์ 38034
นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional memberships, สมาชิกแพทยสภา, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และ สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล

ศัลยกรรมคาง

รีวิว คาง ทั้งหมดของ นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล(8)

ศัลยกรรมฉีดไขมันหน้า

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล

ประวัตินพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล

นายแพทย์ ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล

การศึกษา

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสาตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
 • – วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

การฝึกอบรม

 • – ฝึกอบรม Facial Muscle Anatomy and Facial Rejuvenation ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
 • – ฝึกอบรม Microsurgery Workshop ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558
 • – ฝึกอบรม Craniofacial Surgery and Microsurgery ณ ศูนย์การแพทย์นานาชาติ โรงพยาบาลชางกุง เมมโมเรียล กรุงไทเปไต้หวัน ปี 2559
 • – ฝึกอบรม Facial Anatomy for Injectable Aspect and Total Face Rejuvenation by Botulinum Toxin A and HA –Dermal Filler โดย Dr.Woffles Wu ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ปี 2559
  และอื่นๆ อีกมากมาย

ประสบการณ์ทำงาน 

 • – แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2552-2553
 • – แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระบุรี 2552
 • – แพทย์ใช้ทุน สถาบันราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ2553-2555
 • – เมโกะคลินิก 2561-ปัจุบัน

Professional memberships

 • – สมาชิกแพทยสภา
 • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (THSAPS)