นพ.ปรัชญ์ มโนรถ

ทะเบียนแพทย์ 47677
นพ.ปรัชญ์ มโนรถ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม

ประวัตินพ.ปรัชญ์ มโนรถ

นพ.ปรัชญ์ มโนรถ

Prat Manorot, M.D.

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2556

– วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2565

ประสบการณ์

– แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2556-2557

– แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลอุทัย 2557-2558

– แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 2558-2559

– แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง 2559-2564

– ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2565-ปัจจุบัน

– ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะ คลินิก 2566-ปัจจุบัน