ผลการค้นหา 1–24 จาก 136
  กำลังโหลด
  รีวิว ทํา ตา 2 ชั้น โครงการ CSR – SHINY EYES BY MEKO
  นพ.เป็นเอก ธงทอง
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • ศัลยกรรม
  • ตา
  • ตาบน
  • ตาสองชั้น
  • แก้ตา
  เข้าชม 843 ครั้ง
  โรค กล้าม เนื้ออ่อน แรง เกิด จาก อะไร ต้องดูรีวิวนี้
  โรคกล้ามตาเนื้ออ่อนแรง เกิดจากอะไร ต้องดูรีวิวนี้
  นพ.เป็นเอก ธงทอง
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • ศัลยกรรม
  • ตา
  เข้าชม 761 ครั้ง
  รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
  รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
  เปิด
  พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • ศัลยกรรม
  • ตาบน
  เข้าชม 784 ครั้ง
  รีวิว(คุณมิ้น)ทำตาสองชั้น+กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โครงการ CSR – SHINY EYES BY MEKO
  นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • ศัลยกรรม
  • ตา
  • ตาบน
  • ตาสองชั้น
  เข้าชม 742 ครั้ง
  หมดปัญหาตาปรือ ด้วยการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (คุณเตย)
  พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • ศัลยกรรม
  • ตา
  • ตาสองชั้น
  ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 886 ครั้ง

  ศัลยกรรมตาสองชั้น( Eyes Surgery ) ช่วยแก้ไขปัญหาหนังตาตก ตาสองชั้นหลบใน และผู้ที่มีชั้นตาเดียว ด้วยเทคนิค Crystal Lock ที่เทคนิคทำตาเฉพาะที่ Meko Clinic ที่เดียวเท่านั้น