เลเซอร์ขน ใต้วงแขน

การกำจัดขนด้วยเครื่อง Gentle Yag ที่ เมโกะ คลินิก จะเป็นเครื่องเลเซอร์แท้ จากอเมริกา ได้รับการรับรองจาก US FDA เครื่องจะปล่อยคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร เข้าไปจับกับเส้นขน เพื่อส่งพลังงานเข้าไปทำลายรากขน ที่อยู่ภายในชั้นใต้ผิวหนัง ทำให้รากขนถูกทำลายอย่างถาวร โดยในขณะที่ยิงเลเซอร์ จะมีเครื่องเป่าลมเย็นเพื่อช่วยลดอาการเจ็บ และช่วยปกป้องผิวชั้นบนไปในตัว

ข้อควรรู้ : การทำเลเซอร์ขน จะไม่สามารถทำให้ขนหลุดหมดภายในครั้งเดียว แต่ขนจะลดลงไป 30 % ของการทำในแต่ละครั้ง และจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 5-8 ครั้ง จะทำให้เส้นขนลดลงอย่างถาวร โดยไม่ต้องกลับมาทำซ้ำอีก

ผลงานของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ