เครื่องมาตรฐานสูงจาก USA เครื่องแท้ ปลอดภัย
เปลี่ยนเห็นชัดหลังทำทันที

เลเซอร์กำจัดขนหนวด ด้วยด้วยเครื่อง Gentle Yag

เครื่อง Gentle Yag ที่ เมโกะ คลินิก เป็นเครื่องเลเซอร์แท้ จากอเมริกา ได้รับการรับรองจาก US FDA เครื่องจะปล่อยคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่น 1064 นาโนเมตร เข้าไปจับกับเส้นขน เพื่อส่งพลังงานเข้าไปทำลายรากขน ที่อยู่ภายในชั้นใต้ผิวหนัง ทำให้รากขนถูกทำลายอย่างถาวร โดยในขณะที่ยิงเลเซอร์ จะมีเครื่องเป่าลมเย็นเพื่อช่วยลดอาการเจ็บ และช่วยปกป้องผิวชั้นบนไปในตัว

ข้อควรรู้ : การทำเลเซอร์ขน จะไม่สามารถทำให้ขนหลุดหมดภายในครั้งเดียว แต่ขนจะลดลงไป 30 % ของการทำในแต่ละครั้ง และจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 5-8 ครั้ง จะทำให้เส้นขนลดลงอย่างถาวร โดยไม่ต้องกลับมาทำซ้ำอีก

ผลงานของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ