ผลการค้นหา 1–12 จาก 13
  กำลังโหลด
  รีวิว ทํา ตา 2 ชั้น โครงการ CSR – SHINY EYES BY MEKO
  รีวิว ทํา ตา 2 ชั้น โครงการ CSR – SHINY EYES BY MEKO
  นพ.เป็นเอก ธงทอง
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • ตาบน
  • ตาสองชั้น
  • แก้ตา
  เข้าชม 280 ครั้ง
  รีวิวแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คุณวินผู้เข้าร่วมโครงการ CSR
  ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โรคที่ไม่ควรมองข้าม เมโกะคลินิกช่วยคืนดวงตาให้กลับมาสดใสอีกครั้ง (คุณวิน ผู้เข้าร่วมโครงการ CSR – SHINY EYES BY MEKO)
  พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • แก้ตา
  ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 329 ครั้ง
  แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยแพทย์รสนา
  แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ดวงตาที่สดใสกลับมาอีกครั้ง
  พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
  • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • แก้ตา
  ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 320 ครั้ง
  แก้ตาสองชั้น แบบเปิดหัวตา โดยทีมแพทย์ [คุณเบล]
  ทีมแพทย์
  • แก้ตา
  ราคาเริ่มต้น 55,000 บาท เข้าชม 2,205 ครั้ง