ศัลยกรรมคาง เสริมคาง (Chinsurgery) แก้คาง ปรับคางให้สวย ช่วยปรับหน้าเรียว มีมิติ และยังช่วยให้คางไม่เบี้ยว ไม่เอียง ยึดแน่นทั้งบนล่าง ซ้าย ขวา และหน้าหลังอย่างลงตัว ทรงเป็นธรรมชาติ