ผลการค้นหาทั้งหมด 9
    กำลังโหลด

    กำจัดขนถาวรด้วย (Gentle Yag)  ช่วยกำจัดขนที่ไม่พึ่งประสงค์ตามจุดต่างๆของร่างกายได้อย่างถาวร แถมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนัง เช่น ขนคุด หนังไก่ หรือริ้วรอยต่างๆอักด้วย