เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ทะเบียนแพทย์ -

ผลงานศัลยกรรม ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมยกหางตา

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเทคนิคกรวย

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตัดไขมันแก้ม

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมยกคิ้ว

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมปาก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมปากกระจับ

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมปากล่าง

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมแก้ปาก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมจมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเสริมจมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมแก้จมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเทคนิค Open

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมคาง

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมแก้คาง

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเสริมจมูกผู้ชาย

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตะไบจมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมลดฮัมพ์จมูก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมLet me in

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมMotiva

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมMentor

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตา

รีวิว ตา ทั้งหมดของ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ(8)

ศัลยกรรมตาบน

รีวิว ตาบน ทั้งหมดของ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ(3)

ศัลยกรรมตาล่าง

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ(8)

ศัลยกรรมฉีดไขมันหน้า

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมแก้ตา

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมดูดไขมัน

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมปลูกผม

ราคาเริ่มต้น 95,000
ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมFUE

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมFUT

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมดึงหน้า

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมEndotine Ribbon

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณbelotero

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณRejuran

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณร้อยไหม

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณMorpheus8

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ใต้ตา

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ปาก

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณเลเซอร์

รีวิว เลเซอร์ ทั้งหมดของ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ(10)

หมวดผิวพรรณmeso fat

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณB-tox

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณDuo Teslasculpt

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณUlthera Signature

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณรีวิวการกำจัดขน

รีวิว รีวิวการกำจัดขน ทั้งหมดของ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ(9)

หมวดผิวพรรณรีวิวการฉีดฟิลเลอร์ Filler

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

หมวดผิวพรรณThermage Signature

ยังไม่มีรีวิวของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ