นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ทะเบียนแพทย์ 38536
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมยกหางตา

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมเทคนิคกรวย

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมตัดไขมันแก้ม

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมยกคิ้ว

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมแก้ปาก

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมจมูก

จมูกสวยละมุนแบบธรรมชาติ
คุณมอลลี่ แก้ไขจมูกแบบ open กับคุณหมอยงเกียรติ
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • แก้จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 180,000 บาท เข้าชม 1,172 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(26)

ศัลยกรรมเสริมจมูก

รีวิว เสริมจมูก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(15)

ศัลยกรรมแก้จมูก

จมูกสวยละมุนแบบธรรมชาติ
คุณมอลลี่ แก้ไขจมูกแบบ open กับคุณหมอยงเกียรติ
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • แก้จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 180,000 บาท เข้าชม 1,172 ครั้ง
รีวิว แก้จมูก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(3)

ศัลยกรรมเทคนิค Open

จมูกสวยละมุนแบบธรรมชาติ
คุณมอลลี่ แก้ไขจมูกแบบ open กับคุณหมอยงเกียรติ
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • แก้จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 180,000 บาท เข้าชม 1,172 ครั้ง
รีวิว เทคนิค Open ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(3)

ศัลยกรรมแก้คาง

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูก

เสริมจมูกเปลี่ยนสาวจมูกเนื้อน้อยให้สโลปปลายพุ่งธรรมชาติ โดยแพทย์ยง
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เข้าชม 5,757 ครั้ง
รีวิว ตกแต่งปลายจมูก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(6)

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมเสริมจมูกผู้ชาย

เสริมจมูก ปลายพุ่ง สันสโลป สวยเป็นธรรมชาติ โดยแพทย์ยง [คุณกร]
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูกผู้ชาย
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 2,652 ครั้ง
เสริมจมูก ให้สันจมูกสโลป ปลายพุ่ง สะใจ โดยแพทย์ยง [คุณนัท]
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • เสริมจมูกผู้ชาย
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 3,366 ครั้ง
เสริมจมูก ทรงผู้ชายให้ดูเป๊ะแบบไม่โป๊ะ โดยแพทย์ยง [คุณเล็ก]
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูกผู้ชาย
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 3,806 ครั้ง
รีวิว เสริมจมูกผู้ชาย ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(5)

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

เสริมจมูกเปลี่ยนสาวจมูกเนื้อน้อยให้สโลปปลายพุ่งธรรมชาติ โดยแพทย์ยง
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เข้าชม 5,757 ครั้ง
เสริมจมูก ยืดปลายพุ่ง เทคนิค SuperNose Extension โดยหมอยง (คุณหยก)
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 57,500 บาท เข้าชม 4,791 ครั้ง
เสริมจมูก ให้สันจมูกสโลป ปลายพุ่ง สะใจ โดยแพทย์ยง [คุณนัท]
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • เสริมจมูกผู้ชาย
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 3,366 ครั้ง
เสริมจมูก ทรงผู้ชายให้ดูเป๊ะแบบไม่โป๊ะ โดยแพทย์ยง [คุณเล็ก]
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูกผู้ชาย
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 3,806 ครั้ง
รีวิว ตัดปีกจมูก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(4)

ศัลยกรรมตะไบจมูก

เสริมจมูกเปลี่ยนสาวจมูกเนื้อน้อยให้สโลปปลายพุ่งธรรมชาติ โดยแพทย์ยง
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เข้าชม 5,757 ครั้ง
เสริมจมูก ยืดปลายพุ่ง เทคนิค SuperNose Extension โดยหมอยง (คุณหยก)
นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 57,500 บาท เข้าชม 4,791 ครั้ง
รีวิว ตะไบจมูก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(3)

ศัลยกรรมลดฮัมพ์จมูก

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมLet me in

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

รีวิว เสริมหน้าอก ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(8)

ศัลยกรรมMentor

รีวิว Mentor ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(5)

ศัลยกรรมตาบน

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมตาล่าง

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมฉีดไขมันหน้า

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมแก้ตา

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมดูดไขมัน

รีวิว ดูดไขมัน ทั้งหมดของ นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์(6)

ศัลยกรรมปลูกผม

ราคาเริ่มต้น 95,000
ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมFUE

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมFUT

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมดึงหน้า

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ศัลยกรรมEndotine Ribbon

ยังไม่มีรีวิวของนพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ประวัตินพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

Yongkiat Thanacharoenpanich,M.D

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546-2551)
 • – วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555-2559)

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • – แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (2552-2553)
 • – โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม (2553-ปัจจุบัน)
 • – เมโกะ คลินิก (2561-ปัจจุบัน)

Professional memberships

 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

Activities

 • – แพทย์อาสา มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand)
 • – แพทย์อาสา สภากาชาดไทย