นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ทะเบียนแพทย์ 35246
นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม และยังเป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ศัลยกรรมยกคิ้ว

ยังไม่มีรีวิวของนพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ศัลยกรรมปาก

รีวิว ปาก ทั้งหมดของ นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ(14)

ศัลยกรรมจมูก

เสริมจมูก ด้วยเทคนิค open แก้ปัญหาจมูกใหญ่ ปลายงุ้ม โดยแพทย์ยศ [คุณโฟว์]
นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ
 • เสริมจมูก
 • เทคนิค Open
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูกผู้ชาย
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
ราคาเริ่มต้น 144,000 บาท เข้าชม 16,068 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ(28)

ศัลยกรรมคาง

รีวิว คาง ทั้งหมดของ นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ(18)

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

รีวิว เสริมหน้าอก ทั้งหมดของ นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ(6)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ(12)

ประวัตินพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

Oumyos Rattanamahattana,M.D.


Education (การศึกษา)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
 • – วุฒิบัตรศัลยกรรตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

Experiences (ประสบการณ์)

 • –แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 2550-2553
 • –แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-2558
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 2558-ปัจจุบัน
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะ คลินิก 2559-ปัจจุบัน

Professional memberships

 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย