นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ทะเบียนแพทย์ 35246
นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม และยังเป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ศัลยกรรมยกคิ้ว

ยังไม่มีรีวิวของนพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ประวัตินพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

Oumyos Rattanamahattana,M.D.

Education (การศึกษา)

  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
  • – วุฒิบัตรศัลยกรรตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

Experiences (ประสบการณ์)

  • – แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 2550-2553
  • – แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-2558
  • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 2558-ปัจจุบัน
  • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะ คลินิก 2559-ปัจจุบัน

Professional memberships

  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย