นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

ทะเบียนแพทย์ 30968
นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย,สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัตินพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

Supasid Jirawatnotai,M.D.

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2547
 • – วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์สภา 2555
 • – The International Facial Plastic Surgery Fellowship, DAFPRS, Rotterdam, Erasmus MC, the Netherlands 2558
 • – Honorary Fellow of Oro-maxillofacial Surgery, Royal Melbourne Hospital, Royal Australasian College of Surgeons, Australia 2561

ประสบการณ์ทำงาน (Experience) 2555-ปัจจุบัน

 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลเลิดสิน
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะ คลินิก

Professional memberships

 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Publication

 1.  Supasid J, Rungkit T, Monitoring interstitial glucose changes during ischemia/reperfusion in human cutaneous free flaps. Thai J Surg 2012; 33: 132-138.
 2.  Jirawatnotai S, Mahachitsattaya B. Analysis of subclinical infections and biofilm formation in cases of capsular contracture after silicone augmentation rhinoplasty: Prevalence and microbiological study. Arch Plast Surg. 2019 Mar 31;46(2):160–6.
 3. Jirawatnotai S, Kaewpichai K, Tirakotai W, Mothong W, Kaewsema A, Sriswadpong P. Nerve to the zygomaticus major muscle for facial reanimation surgery: A cadaveric study for branching patterns and axonal count. Asian J Neurosurg 2020;15:516-20
 4. Muangsiri P, Tanjapatkul R, Sriswadpong P, Jomkoh P, Jirawatnotai S. Indocyanine Green Fluorescence Angiography of the Transverse Cervical Arterial Supply to Clavicle Flaps: An Anatomical Study. Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Mar 30:1945998211000432. doi: 10.1177/01945998211000432. Epub ahead of print. PMID: 33784191.
 5. Jirawatnotai S, Sriswadpong P. The difference in the location of the malar summit between genders in Southeast Asians with appropriate references. Arch Craniofac Surg. 2021 Apr;22(2):78-84. doi: 10.7181/acfs.2020.00423. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33957732.