พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ทะเบียนแพทย์ 18243
พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณและฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ผลงานผิวพรรณ ของพญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ผิวพรรณDetox Cocktail

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ผิวพรรณFiller

รีวิว Filler ทั้งหมดของ พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ(9)

ผิวพรรณHifu

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ประวัติพญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

Tikamporn Yaibuates,M.D

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตรบัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์ (Experience)

 • – โรงพยาบาลภูมิพล (1993-1995)
 • – โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (1998-1999)
 • – อาจารย์ประจำแผนกกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดชเฉพาะทางแผนกภูมิแพ้และแผนกผิวหนัง (1999-2005)
 • – รมย์รวินท์คลินิก (2005-2011)
 • – ผิวดีคลีนิก (2005-2011)
 • – ศูนย์เลเซอร์และความงาม มหาวิทยาลัยรังสิต (2005-2011)
 • – แผนกผิวหนังและเลเซอร์รพ. สินแพทย์ (2005-2011)
 • – ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลเวชธานี (2005-2011)
 • – ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลเวชธานีประเทศไทย (2005-2011)
 • – ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แอลเลอร์แกน (2011-2015)
 • – Apex Clinic (2015-2017)
 • – Meko Clinic (ปัจจุบัน)