พญ.วนันยา โพธิ์ชัย

ทะเบียนแพทย์ 37964
พญ.วนันยา โพธิ์ชัย แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็น Professional License and memberships สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ,สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประวัติพญ.วนันยา โพธิ์ชัย

แพทย์หญิง วนันยา โพธิ์ชัย

Wananya Phochai,M.D.

การศึกษา (Education)

  • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
  • – วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศิริราช, 2560
  • – วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

  • – ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( มหาชน ) จังหวัดสมุทรสาคร, 2554-ปัจจุบัน
  • – เมโกะคลินิก, 2561-ปัจจุบัน

Professional License and memberships

  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย