พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ทะเบียนแพทย์ 47608
พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม มี PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) ,Thai Medical Council license, เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ.2556 ,วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, พ.ศ.2563, วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากสภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ(Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)), พ.ศ.2563

ผลงานศัลยกรรม ของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมยกหางตา

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมเทคนิคกรวย

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตัดไขมันแก้ม

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมยกคิ้ว

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมปาก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมปากกระจับ

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมปากล่าง

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมแก้ปาก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมจมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมเสริมจมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมแก้จมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมเทคนิค Open

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมคาง

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมแก้คาง

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมเสริมหน้าผาก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมเสริมจมูกผู้ชาย

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตัดปีกจมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตะไบจมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมลดฮัมพ์จมูก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมLet me in

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมMotiva

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมMentor

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตา

รีวิว ตา ทั้งหมดของ พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์(5)

ศัลยกรรมตาบน

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตาล่าง

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์(5)

ศัลยกรรมฉีดไขมันหน้า

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมแก้ตา

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมดูดไขมัน

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมปลูกผม

ราคาเริ่มต้น 95,000
ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมFUE

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมFUT

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมดึงหน้า

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมEndotine Ribbon

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ประวัติพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

Chayanin Udomvajanasak,M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

– พ.ศ.2550-2556, แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
– พ.ศ.2560-2563, จักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

– พ.ศ.2558-2559, แพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
– พ.ศ.2563- ปัจจุบัน, จักษุแพทย์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
– พ.ศ.2565-ปัจจุบัน, เมโกะคลีนิค

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

– Thai Medical Council license, เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ.2556
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, พ.ศ.2563
– วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากสภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ(Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)), พ.ศ.2563