พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ทะเบียนแพทย์ 47608
พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม มี PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) ,Thai Medical Council license, เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ.2556 ,วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, พ.ศ.2563, วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากสภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ(Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)), พ.ศ.2563

ผลงานศัลยกรรม ของพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมรีวิวล่าสุด

รีวิวทั้งหมดของ พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ศัลยกรรมตา

รีวิว ตา ทั้งหมดของ พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์(5)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์(5)

ประวัติพญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

Chayanin Udomvajanasak,M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

– พ.ศ.2550-2556, แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
– พ.ศ.2560-2563, จักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

– พ.ศ.2558-2559, แพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
– พ.ศ.2563- ปัจจุบัน, จักษุแพทย์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
– พ.ศ.2565-ปัจจุบัน, เมโกะคลีนิค

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

– Thai Medical Council license, เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ.2556
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, พ.ศ.2563
– วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากสภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ(Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)), พ.ศ.2563