รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

ทะเบียนแพทย์ 33071
รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมความงาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด

ประวัติรศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

รศ.พญ. อรวี ฉินทกานันท์

Assoc.Prof.Dr.Orawee Chintanakan

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด

Education (การศึกษา)

  • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

Experience (ประสบการณ์)

  • – เข้าร่วมศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอด ศูนย์การแพทย์รามาธิบดี กันยายน 2016 – ปัจจุบัน
  • – เข้าร่วมแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กันยายน 2015 – ปัจจุบัน
  • – ศัลยกรรมตกแต่ง Meko Clinic 2021-ปัจจุบัน

การศึกษาหลังปริญญา

  • – Research Fellow in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic Florida, Flordia, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
  • – Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, International Urogynecology Associated of Atlanta and Beverly Hills, Alpharetta, Georgia, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • – รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • – Urogynecology & Female Pelvic Reconstructive Surgery
  • – Minimally Invasive Gynecology
  • – Menpause