นพ.พสุ พรหมนิยม.

ทะเบียนแพทย์ 32985
นายแพทย์พสุ พรหมนิยม แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นProfessional Membership สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัตินพ.พสุ พรหมนิยม.

นพ.พสุ พรหมนิยม.

Pasu Promniyom

การศึกษา (Education)

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง) 2542-2547
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

ประสบการณ์ (Experience)

 • ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลสระบุรี 2548-2550
 • แพทย์ประจำบ้านหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551-2555
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่โรงพยาบาลสระบุรี 2556-2559
 • ปัจจุบัน – ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปัจจุบัน -ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่เมโกะคลินิก

Professional Membership

 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Works and awards

 1. รองประธานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 พ.ศ. 2546
 2. แพทย์ใช้ทุนดีเด่นโรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2550
 3. หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลบาดแผล โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
 4. หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไฟไหม้และน้ำร้อนลวก พ.ศ. 2556-ปัจจุบันโรงพยาบาลสระบุรี
 5. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
 6. หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด พ.ศ. 2557-ปัจจุบันโรงพยาบาลสระบุรี