พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ทะเบียนแพทย์ 45145
พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสรืมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler รวมถึงเลเซอร์ต่างๆ ในคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี สามารถประเมินปัญหาของคนไข้ ประเมินรูปหน้า ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม และได้ผลการรักษาที่ดี

ประวัติพญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

แพทย์หญิง เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

Aketida Trirattanapun,M.D.

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2549 – 2555)
    ประสบการณ์ทำงาน Experience
  • คลินิกความงามแพทย์ปริญญา (2555 – 2556)
  • พฤกษาคลินิก (2556 – 2561)
  • Saruncare Clinic (2561-2562)
  • เมโกะ คลินิก (2562-ปัจจุบัน)