พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ทะเบียนแพทย์ 45145
พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสรืมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ และผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler รวมถึงเลเซอร์ต่างๆ ในคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี สามารถประเมินปัญหาของคนไข้ ประเมินรูปหน้า ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม และได้ผลการรักษาที่ดี

ผลงานผิวพรรณ ของพญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ผิวพรรณDetox Cocktail

ยังไม่มีรีวิวของพญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ผิวพรรณFiller

รีวิว Filler ทั้งหมดของ พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์(5)

ผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของพญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ประวัติพญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

แพทย์หญิง เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

Aketida Trirattanapun,M.D.

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2549 – 2555)
    ประสบการณ์ทำงาน Experience
  • คลินิกความงามแพทย์ปริญญา (2555 – 2556)
  • พฤกษาคลินิก (2556 – 2561)
  • Saruncare Clinic (2561-2562)
  • เมโกะ คลินิก (2562-ปัจจุบัน)