พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ทะเบียนแพทย์ 36267
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler, Thread Lifting รวมถึงเลเซอร์ต่างๆมากกว่า 10 ปี

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

หมวดผิวพรรณรีวิวล่าสุด

เจนนี่ บาร์ธ ฉีดฟิลเลอร์ Juvederm Volite ที่เมโกะ คลินิก
ละครเรื่องแรก ผิวต้องดี หน้าต้องสวย กับฟิลเลอร์งานผิว Juvederm Volite (เจนนี่ บาร์ธ)
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล
 • ฟิลเลอร์ใต้ตา
 • ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า
 • หมวดผิวพรรณ
 • การฉีดฟิลเลอร์ Filler
เข้าชม 552 ครั้ง
ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า ให้กลับมาเป็นสาว 18 อีกครั้ง โดยคุณหมอเตย [คุณลูกเกตุ]
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล
 • ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า
 • การฉีดฟิลเลอร์ Filler
ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท เข้าชม 1,522 ครั้ง
รีวิวทั้งหมดของ พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

หมวดผิวพรรณการฉีดฟิลเลอร์ Filler

เจนนี่ บาร์ธ ฉีดฟิลเลอร์ Juvederm Volite ที่เมโกะ คลินิก
ละครเรื่องแรก ผิวต้องดี หน้าต้องสวย กับฟิลเลอร์งานผิว Juvederm Volite (เจนนี่ บาร์ธ)
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล
 • ฟิลเลอร์ใต้ตา
 • ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า
 • หมวดผิวพรรณ
 • การฉีดฟิลเลอร์ Filler
เข้าชม 552 ครั้ง
ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า ให้กลับมาเป็นสาว 18 อีกครั้ง โดยคุณหมอเตย [คุณลูกเกตุ]
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล
 • ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า
 • การฉีดฟิลเลอร์ Filler
ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท เข้าชม 1,522 ครั้ง
รีวิว การฉีดฟิลเลอร์ Filler ทั้งหมดของ พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล(3)

ประวัติพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

Suphangmas Wattanapaisal,M.D.

ประวัติการศึกษา

 • – ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปี 2550)
 • – Fellowship of Master degree of Science (MSc) of Dermatology and
  Anti-aging Medicine, Mah fah luang University (ปี 2552-2553)
 • – ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจ วิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปี 2557)

ประสบการณ์ทำงาน Experience

 • – เมโกะคลินิก (2557-ปัจจุบัน)

Certificate of Attendance

 • – 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, Korea (May 22th-28th, 2011)
 • – Concepts of beauty : Evolution in Eastern and Western cultures (May 28th, 2011)
 • – Unlocking Emotional Beauty with the MD codes Equations symposium (July16th, 2016)
 • – Masterclass in Botulinum Toxin2016 (August 28th, 2016)
 • – Aesthetic Dermatology Academy Conference-Aesthetic Medicine Summit
  Joint Aesthetic Dermatology Conference, Bangkok, Thailand (August 18-19,2016)
 • – Restyrane Skinboostes workshop (November10th, 2017)
 • – GAIN anatomy masterclass (February 20th, 2019)
 • – Allergan Medical institute Hands-on workshop unlocking the code to patient
  consultation – Total face approach (March 6th, 2019)
 • – Allergan Medical institute Hands-on workshop Unlocking the code to facial
  revitalisation with the MD codes-foundation & contour (March 28th, 2019)
 • – Revitacare Workshop 2019. (December 22nd, 2019)
 • – Intensive Clinical training for Fire-Xel (August 5th, 2020)
 • – New trend 2020 : How to upgrade your treatment by Inspire Eternity Co.,Ltd (November 6th, 2020)
 • – Ultrasonic assisted Lipolysis (Hands-on) (February 22nd-24th, 2022)
 • – AMI consultation : Exploring Patient Assessment to treatment planning
  through an archetype approach. (April 22nd, 2022)
 • – Stem cell in Aesthetics (April 27th, 2022)