พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ทะเบียนแพทย์ 36267
พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler, Thread Lifting รวมถึงเลเซอร์ต่างๆมากกว่า 10 ปี

ผลงานผิวพรรณ ของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณMorpheus8

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณฟิลเลอร์ใต้ตา

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณฟิลเลอร์ปาก

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณเลเซอร์

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณmeso fat

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณB-tox

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณDuo Teslasculpt

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณUlthera Signature

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณกำจัดขน

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณThermage Signature

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ผิวพรรณHifu

ยังไม่มีรีวิวของพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

ประวัติพญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

พญ.ศุภางค์มาศ วัฒนไพศาล

Suphangmas Wattanapaisal,M.D.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ปี 2550)
 • Fellowship of Master degree of Science (MSc) of Dermatology and
  Anti-aging Medicine, Mah fah luang University (ปี 2552-2553)
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ตจ วิทยา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปี 2557)

ประสบการณ์ทำงาน Experience

 • เมโกะคลินิก (2557-ปัจจุบัน)

Certificate of Attendance

 • 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, Korea (May 22th-28th, 2011)
 • Concepts of beauty : Evolution in Eastern and Western cultures (May 28th, 2011)
 • Unlocking Emotional Beauty with the MD codes Equations symposium (July16th, 2016)
 • Masterclass in Botulinum Toxin2016 (August 28th, 2016)
 • Aesthetic Dermatology Academy Conference-Aesthetic Medicine Summit
  Joint Aesthetic Dermatology Conference, Bangkok, Thailand (August 18-19,2016)
 • Restyrane Skinboostes workshop (November10th, 2017)
 • GAIN anatomy masterclass (February 20th, 2019)
 • Allergan Medical institute Hands-on workshop unlocking the code to patient
  consultation – Total face approach (March 6th, 2019)
 • Allergan Medical institute Hands-on workshop Unlocking the code to facial
  revitalisation with the MD codes-foundation & contour (March 28th, 2019)
 • Revitacare Workshop 2019. (December 22nd, 2019)
 • Intensive Clinical training for Fire-Xel (August 5th, 2020)
 • New trend 2020 : How to upgrade your treatment by Inspire Eternity Co.,Ltd (November 6th, 2020)
 • Ultrasonic assisted Lipolysis (Hands-on) (February 22nd-24th, 2022)
 • AMI consultation : Exploring Patient Assessment to treatment planning
  through an archetype approach. (April 22nd, 2022)
 • Stem cell in Aesthetics (April 27th, 2022)