พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์

ทะเบียนแพทย์ 38084
พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง สมาชิกแพทยสภา สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และ สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประวัติพญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์

พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์
Monlada Kanjanatarayon,MD

การศึกษา (Education)

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , 2560
 • ฝึกอบรม Facial Muscle Anatomy and Facial Rejuvenation ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557
 • ฝึกอบรม Microsurgery Workshop ณ โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2552-2553
 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 2553-2555
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลบุรีรัมย์, 2560-2562
 • ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2562-ปัจจุบัน
 • ศึกษาดูงาน ณ แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สมาชิกแพทยสภา

 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย