พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

ทะเบียนแพทย์ 37677
พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ แพทย์เวชปฎิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามและผิวพรรณ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ประวัติพญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

พญ.กฤติยา ธีรกุลเกียรติ

Krittiya Teerakulkiet, M.D

ประวัติการศึกษา (Education)
– ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต (ปี 2551)
– ปริญญาโท ตจวิทยามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MS Dermatology) (ปี 2556)
– fellowship in cosmetic dermatology mount sinai medical center miami ,USA (ปี 2560)

ประสบการณ์ทำงาน (Experience) 
– แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี (เม.ย. 2551 – มี.ค. 2552)
– ทำงานเป็นแพทย์ประจำคลินิกเวชกรรมสุนทรี (มี.ค. 2552 – ก.พ. 2553)
– ทำงานเป็นแพทย์รักษาทางด้านผิวหนัง ที่ truest clinic (พ.ค. 2553 – พ.ค. 2556)
– ทำงานเป็นแพทย์รักษาทางด้านผิวหนัง ที่ bb clinic (ก.ค. 2556 – 2559)
– ทำงานเป็นแพทย์รักษาทางด้านผิวหนัง ที่meko clinic (เม.ย.59-ปัจจุบัน)

Post graduated training
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Current issue in Dermatology 2009
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Dermatology workshop 2009
– คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล :Hair in hair out all about hair 2009
– Mae Fah Lauang University school of anti-aging and degenerative medicine – Attendant to the valuable knowledge of advance cosmetic dermatology ; May 2009
– Mae Fah Lauang University school of anti-aging and degenerative medicine – Facial Design attendant ; May 2009
– สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย : 37th DST Annual Meeting 2012
– The American Academy of Anti-Aging medicine (A4M) 5th International Bangkok Congress on Anti-Aging & Regenerative Medicine (BCAARM) on September 6-8, 2013
– the 9th ITCAM 2019