นพ.เป็นเอก ธงทอง

ทะเบียนแพทย์ 35131
นพ.เป็นเอก ธงทอง แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมความงาม PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2556 ,วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2558

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.เป็นเอก ธงทอง

ศัลยกรรมรีวิวล่าสุด

รีวิวทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง

ศัลยกรรมตา

ตาพังก็ปังได้ เคสแก้ตาสองชั้น
ตาพังก็ปังได้ รีวิวเคสแก้ตาสองชั้น ได้ตาหวานในวัย 30+
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
 • ตาสองชั้น
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท เข้าชม 534 ครั้ง
รีวิวตัดถุงใต้ตา ไม่มีรอยแผล ของคนอายุน้อย
รีวิวตัดถุงใต้ตา ไม่มีรอยแผล ของคนอายุน้อย
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • ตัดถุงใต้ตา
 • ตาล่าง
เข้าชม 737 ครั้ง
รีวิว ตา ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(35)

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ตาพังก็ปังได้ เคสแก้ตาสองชั้น
ตาพังก็ปังได้ รีวิวเคสแก้ตาสองชั้น ได้ตาหวานในวัย 30+
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
 • ตาสองชั้น
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท เข้าชม 534 ครั้ง
บิ๊ก ภูชิสะ แก้ไขโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
บิ๊ก ภูชิสะ แก้ไขโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
เข้าชม 633 ครั้ง
รีวิว กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(8)

ศัลยกรรมตาบน

ตาพังก็ปังได้ เคสแก้ตาสองชั้น
ตาพังก็ปังได้ รีวิวเคสแก้ตาสองชั้น ได้ตาหวานในวัย 30+
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
 • ตาสองชั้น
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท เข้าชม 534 ครั้ง
บิ๊ก ภูชิสะ แก้ไขโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
บิ๊ก ภูชิสะ แก้ไขโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
เข้าชม 633 ครั้ง
รีวิว ตาบน ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(9)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ตาพังก็ปังได้ เคสแก้ตาสองชั้น
ตาพังก็ปังได้ รีวิวเคสแก้ตาสองชั้น ได้ตาหวานในวัย 30+
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
 • ตาสองชั้น
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท เข้าชม 534 ครั้ง
รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(26)

ศัลยกรรมแก้ตา

ตาพังก็ปังได้ เคสแก้ตาสองชั้น
ตาพังก็ปังได้ รีวิวเคสแก้ตาสองชั้น ได้ตาหวานในวัย 30+
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
 • ตาสองชั้น
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท เข้าชม 534 ครั้ง
รีวิว ทํา ตา 2 ชั้น โครงการ CSR – SHINY EYES BY MEKO
นพ.เป็นเอก ธงทอง
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
 • ตาสองชั้น
 • แก้ตา
เข้าชม 1,044 ครั้ง
รีวิว แก้ตา ทั้งหมดของ นพ.เป็นเอก ธงทอง(4)

ประวัตินพ.เป็นเอก ธงทอง

นพ.เป็นเอก ธงทอง 

Penake Thongtong,M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

 • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2544-2549
 • – จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 2553-2555
 • – จักษุตกแต่งและเสริมสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2557-2558

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

 • – จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2556-2564
 • – จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เมโกะคลินิก 2559-ปัจจุบัน

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

 • – วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2556
 • – วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2558