นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ทะเบียนแพทย์ 43531
นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นProfessional Membership สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย, สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย, สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ศัลยกรรมปาก

ราคาเริ่มต้น 50,000
ยังไม่มีรีวิวของนพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ศัลยกรรมจมูก

รีวิว จมูก ทั้งหมดของ นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย(12)

ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

ยังไม่มีรีวิวของนพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ยังไม่มีรีวิวของนพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ประวัตินพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

นายแพทย์ วีรกานต์ สถิตนิรามัย

Weerakan Satitniramai,M.D.

การศึกษา (Education)

  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2549-2555
  • – วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558-2563

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

  • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะคลินิกเวชกรรม
  • – Clinical Observership Program : 1. Department of Plastic and Reconstructive Surgery, ASAN medical center, Seoul, Korea. 2. Department of Plastic and Reconstructive Surgery. Chang Gung International medical Centre, Taiwan.
  • – Medical Voluntee : 1. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation 2. สภากาชาดไทย

Professional Membership

  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย