นพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

ทะเบียนแพทย์ 21995
นพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นProfessional memberships สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย , สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย , Oriental Society Of Aesthetic Plastic Surgeons (OSAP) , International Society Of Plastic And Reconstructive Surgeons (ISPRS)

ประวัตินพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

นพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

Rungkit Tanjapatkul,MD

การศึกษา 

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • – วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • – วุฒิบัตร ศัลยตกแต่ง ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์

 • – Meko Clinic
 • – โรงพยาบาลเลิดสิน
 • – โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์

Board Certification

 • – Diploma of the Thai Board of General Surgery, The Medical Council of Thailand, 2547
 • – Diploma of the Thai Board of Plastic Surgery, The Medical Council of Thailand, 2549

สมาชิกองค์กร

 • – สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • – Oriental Society Of Aesthetic Plastic Surgeons (OSAP)
 • – International Society Of Plastic And Reconstructive Surgeons (ISPRS)

Fellowship

 • – AO Fellow (Maxillofacial Surgery) 1st Craniofacial Distraction Osteogenesis, Singapore, 2553