การมีรูปร่างที่สมส่วน หุ่นดี ปราศจากไขมันหน้าท้อง เป็นที่ต้องการของทุกคนอยู่แล้ว ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่ต้องการมีซิกแพค ผู้หญิงก็นิยมการออกกำลังกายสร้างซิกแพค เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับรูปร่าง และเป็นความชื่นชอบส่วนตัว ใครที่ประสบปัญหาออกกำลังกายทุกวัน แต่ซิกแพคไม่ขึ้น เมโกะ คลินิก มีคำตอบมาให้ค่ะ

ออกกำลังกายสร้างซิกแพคได้จริงหรือไม่

สำหรับคนที่ต้องการมีกล้ามเนื้อหน้าท้อง จะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งทำได้หลากหลายวิธี แต่การบริหารกล้ามเนื้อท้องเพื่อปั้นซิกแพคจะแตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไป ซึ่งนอกจากจะต้องออกกำลังกายอย่างถูกวิธีแล้ว ยังต้องมีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ซิกแพคสำคัญอย่างไร

ซิกแพค คือกล้ามเนื้อหน้าท้อง มีลักษณะเป็นลอนแข็งแรงรวม 6 ลูก แบ่งเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านซ้าย 3 ลูกและด้านขวา 3 ลูก ซึ่งกล้ามเนื้อส่วนนี้มีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่จะมีลักษณะแตกต่างกันไป และบางคนอาจมองไม่เห็นซิกแพค เนื่องจากถูกบดบังด้วยชั้นไขมัน การปั้นซิกแพคทำให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ชัดเจน จึงต้องลดปริมาณไขมันในร่างกายให้ได้ก่อน การมีซิกแพคนอกจากเป็นความชื่นชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลแล้ว ยังทำให้รูปร่างทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ดูแข็งแรง เฟิร์ม กระชับ เสริมเสน่ห์ให้ดูสุขภาพดี

วิธีสร้างซิกแพคผู้ชายด้วยการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและซิกแพต เป็นแนวทางที่ทำได้ไม่ยาก เพราะการออกกำลังกาย ร่างกายจะเผาผลาญไขมันออกมาเป็นพลังงาน เมื่อไขมันลดลงก็จะมองเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ชัดเจนขึ้น โดยทั่วไปการออกกำลังกายที่ดีจะต้องเน้นการหายใจใช้อากาศเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เช่น การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือเต้นแอโรบิต การออกกำลังกายลักษณะนี้เป็นการเผาผลาญไขมันในร่างกายที่ดี แต่การออกกำลังกายเพื่อสร้างซิกแพคต้องเน้นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกัน

การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง

บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่ช่วยให้มีซิกแพคเพิ่มกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงบริเวณท้องหรือแกนกลางลำตัว สามารถบริหารร่างกายบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องได้หลายรูปแบบ เช่นท่าที่ใช้แรงต้านซึ่งมีทั้งแบบที่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอุปกรณ์ โดยปกติการออกกำลังกายต้องใช้เวลามากกว่า 30 นาที ระบบเผาผลาญในร่างกายจึงจะเริ่มทำงาน

วิธีบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง

การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องสร้างซิกแพค หลักสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นลอนสวย มองเห็นได้อย่างชัดเจน จำเป็นต้องออกกำลังกายร่วมกันทั้งการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันและบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ดังนี้

 • เมื่อเลือกท่าบริหารที่เหมาะสำหรับการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ให้เริ่มทำอย่างช้า ๆ และตั้งใจ บริการอย่างเต็มที่ ไม่รีบร้อน
 • ขณะออกกำลังกายพยายามเกร็งกล้ามเนื้อให้มากที่สุด เพื่อให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหว ทำงานได้เต็มที่
 • การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ไม่จำเป็นต้องทำทุกวัน ควรบริหารกล้ามเนื้อ3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้ว
 • การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ควรบริหารหลังจากออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อเผาผลาญไขมันแล้ว เพราะการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง อาจทำให้ร่างกายจะอ่อนล้า และไม่สามารถบริหารส่วนอื่นของร่างกายได้
 • หลักในการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง หากต้องการออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนต้องล็อกร่างกายส่วนล่างไม่ให้เคลื่อนไหว และหากต้องการออกกำลังกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่าง ต้องล็อกร่างกายส่วนบนไม่ให้เคลื่อนไหว

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาออกกำลังกายทุกวัน แต่ซิกแพคไม่ขึ้น

การออกกำลังกายเพื่อกำจัดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง หลายคนมีความมุ่งมั่น มีระเบียบวินัยในการออกกำลังกายอย่างหนักและสม่ำเสมอ แต่ปัญหาที่พบได้มากก็คือออกกำลังกายทุกวัน แต่ซิกแพคไม่ขึ้น ปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หากรู้แนวทางแก้ไขก็สามารถปั้นซิกแพคให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ดังนี้

ออกกำลังกายผิดวิธี

ซิกแพคหรือกล้ามเนื้อหน้าท้อง เป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีเหมือนกัน แต่ลักษณะของซิกแพคอาจแตกต่างกันไป ส่วนคนที่ไม่มีหรือมองไม่เห็นซิกแพคเนื่องจากมีไขมันบดบัง การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง จึงต้องทำควบคู่กันไปกัน เช่น การออกกำลังกายด้วยการเดิน การวิ่ง เพื่อเผาผลาญไขมัน แล้วตามด้วยการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาเมื่อออกกำลังกายอย่างถูกวิธีการมีซิกแพคก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ออกกำลังกายไม่มากพอ

การออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้อง แตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไป แม้จะทำตามวิธีการอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมัน แล้วตามด้วยการบริหารกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้อง แต่หากออกกำลังกายหรือบริหารกล้ามเนื้อน้อยเกินไป จนไม่สามารถเผาผลาญไขมัน หรือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้ การออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีควรออกกำลังกาย 15-30 นาที ต่อวัน หรือ 150 นาที ต่อสัปดาห์ หากต้องการเผาผลาญไขมันควรใช้เวลาในการออกกำลังกาย 30 นาทีขึ้นไป

ร่างกายมีไขมันมากเกินไป

สาเหตุหลักที่ไม่เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องและซิกแพคก็คือมีไขมันบดบัง การออกกำลังกายอย่างหนักแล้วไม่เห็นซิกแพค อาจมีไขมันสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่มากเกินไป วิธีแก้ไขสามารถปรับการรับประทานอาหารให้ลดลง หรือควบคุมปริมาณแครอรี่ โดยทำคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เน้นออกกำลังกายกระชับหน้าท้องบ้าง อาจช่วยให้เห็นซิกแพคได้ระดับหนึ่ง

วิถีการใช้ชีวิตไม่ปรับเปลี่ยน

วิถีการใช้ชีวิตก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การออกกำลังกายแล้วซิกแพคไม่ขึ้น เช่น นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขควรนอนวันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายพักฟื้นอย่างเพียงพอ การมีความเครียดสะสมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ เนื่องจากสภาพจิตใจและความเครียดกระตุ้นให้ต้องการรับประทานอาหารมากขึ้น ส่งผลให้ระบบเผาผลาญทำงานไม่ดีพอ

เคล็ดลับจากเมโกะ คลินิก สร้างซิกแพค โดยไม่ต้องออกกำลังกาย

สำหรับหลาย ๆ คนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือมีซิกแพคสวย ๆ แต่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกาย หรือต้องการปั้นซิกแพคให้ได้ผลลัพธ์อย่างเร่งด่วนด้วยเหตุผลต่าง ๆ การดูดไขมันคือแนวทางที่ช่วยให้มีกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือเห็นซิกเพคได้อย่างรวดเร็ว การดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser Smooth 2.2 เคล็ดลับความเฟิร์ม จากเมโกะ คลินิก ที่เป็นตัวช่วยสร้างซิกแพคโดยไม่ต้องออกกำลังกาย

การดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser Smooth 2.2 สร้างซิกแพคได้อย่างไร

 • เครื่อง Vaser Smooth 2.2 นวัตกรรมใหม่จากประเทศอเมริกา FDA เป็นเครื่องดูดไขมันที่ใช้พลังงานคลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง สามารถดูดไขมันเฉพาะส่วนได้ดี เหมาะสำหรับดูดไขมันบริเวณท้อง เพื่อช่วยให้การปั้นซิกแพคทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • การทำงานของเครื่อง เป็นเครื่องดูดพลังงานความร้อน โดยปล่อยคลื่นอัลตราซาวน์ ในการกำจัดไขมันแบบเฉพาะจุด เหมาะกับเคสที่มีไขมันเยอะ มวลไขมันหนาแน่นและต้องการสร้างซิกแพคโดยไม่ต้องออกกำลังกาย
 • เครื่อง Vaser Smooth 2.2 วิธีการดูดจะนุ่มนวลกว่า ไหลลื่นมากกว่า สมูทกว่าและเลือดออกน้อย สามารถกำจัดไขมันได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ทำความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อโดยรอบ ๆ
 • เป็นการดูดไขมันที่มีอาการเจ็บ และบวมช้ำจากการดูดไขมันน้อยกว่าการดูดไขมันแบบอื่น
 • สามารถดูดไขมันได้จำนวนมากในครั้งเดียว และใช้เวลาน้อย ช่วยให้การสร้างซิกแพคทำได้ง่ายและเห็นผลรวดเร็ว

สรุป

สำหรับคนที่ต้องการมีกล้ามเนื้อหน้าท้อง มีซิกแพคสวยเป็นธรรมชาติ หากมีปัญหาออกกำลังกายทุกวัน แต่ซิกแพคไม่ขึ้นเป็นปัญหานี้ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และมีหลายสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากไม่สามารถกำจัดไขมันหน้าท้องให้หมดไปได้ ทำให้การบริหารกล้ามเนื้อเพื่อให้มีซิกแพคทำได้ยาก การดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser Smooth 2.2 คือนวัตกรรมที่ เมโกะ คลินิก นำมาเป็นทางลัดในการปั้นซิกแพคสร้างกล้ามหน้าท้อง ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว ปลอดภัย จากเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • Google Analytic

  คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้ของเว็บไซต์ด้วย Google Analytic

บันทึกการตั้งค่า