สารบัญเนื้อหา

ปัจจุบันการผ่าตัดทำตาสองชั้นเป็นการผ่าตัดเล็กหรือศัลยกรรมความงามที่มีหลายเทคนิคและวิธีการ ซึ่งนอกจากเป็นการตกแต่งชั้นตาและแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่มีชั้นตา ชั้นตาไม่ชัด ตาสองชั้นหลบใน ชั้นตาไม่เท่ากัน การผ่าตัดทำตาสองชั้นบางเทคนิคยังสามารถแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ด้วย แต่จะใช้เทคนิคการทำตาสองชั้นด้วยวิธีใดเกี่ยวกับปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สาเหตุและอันตรายที่เป็นผลข้างเคียงจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รวมทั้งเทคนิคการทำตาสองชั้นเพื่อแก้ไขอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมาแนะนำครับ

สารบัญเนื้อหา

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคืออะไร

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นภาวะของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อลาย ทำให้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำให้ลืมตาได้น้อยส่งผลให้เปลือกตาตกหรือหนังตาตกหย่อนลงมากกว่าปกติ ซึ่งภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย อาจเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นตอนอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ใช้ยกเปลือกตามีอาการหย่อนยาน และอาจเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้างได้

สาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

การทำงานของดวงตาเมื่อมีการกระพริบตาแต่ละครั้ง ไม่ได้เกิดจากการทำงานของลูกตาและเปลือกตาเท่านั้น แต่จะต้องประสานกัน 3 ส่วนได้แก่ เปลือกตา เส้นประสาท และกล้ามเนื้อตา ปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจากความผิดปกติของการทำงานในส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา โดยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด เกิดจากภาวะทางพันธุกรรมหรือมีความผิดปกติของเส้นประสาทสมองทำให้เด็กที่เกิดมามีภาวะหนังตาตกปิดตาดำมากกว่าปกติ ตาดูปรือ ลืมตาไม่ค่อยขึ้น หรือเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจากกล้ามเนื้อตาไม่พัฒนาซึ่งเป็นมาตั้งแต่กำเนิด ลักษณะของดวงตาจะลืมตาได้ไม่เต็มที่ อาจทำให้ตาข้างใดข้างหนึ่งมองเห็นน้อยกว่าอีกข้าง เนื่องจากหนังตาตกทับดวงตาบังการมองเห็น ส่งผลให้สมองด้านนั้นไม่ได้รับการกระตุ้นจนอาจเกิดภาวะตาขี้เกียจและตาเอียงร่วมด้วย

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากอายุที่มากขึ้น

เมื่อคนเรามีอายุที่มากขึ้น โครงสร้างผิวเปลือกตาจะเริ่มอยู่ในสภาวะเสื่อมจนเกิดความหย่อนคล้อย เสียความยืดหยุ่น ความแข็งแรงของเปลือกตาและกล้ามเนื้อยกเปลือกตาจะลดลง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อตาอยู่ในภาวะอ่อนแรงได้

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้านการใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานาน รวมถึงคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ทำให้สายตาและกล้ามเนื้อตาทำงานหนัก เมื่อไม่ได้พักอาจทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนล้าและเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ ในส่วนของคนที่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อตาถูกยืดออก จนเกิดโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่เกิดจากความผิดพลาดในการผ่าตัดทำตาสองชั้น

ความผิดพลาดจากการผ่าตัดทำตาสองชั้นที่ส่งผลให้มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี เช่น การทำตาสองชั้นด้วยวิธีผูกปมไหมไม่ละลายไว้ใต้ผิวตา หากไม่ได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญหรือศัลยแพทย์โดยตรง อาจทำให้ปมไหมที่เย็บขวางการทำงานของกล้ามเนื้อตา ทำให้ดูตาปรือ รู้สึกระคายเคืองตา นอกจากนั้นหากผ่าตัดทำตาสองชั้นจากคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ผ่าตัดไม่ชำนาญหรือไม่ใช่ศัลยแพทย์วิชาชีพ อาจเกิดความผิดพลาดที่ร้ายแรง เช่น ทำตาสองชั้นแต่กลับผ่าตัดกระทบโดนกล้ามเนื้อตาจนส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้

อันตรายและผลข้างเคียงจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปลักษณะดวงตาของคนส่วนใหญ่ขอบตาบนจะคลุมปิดตาดำลงมาไม่เกิน 1-2 มิลลิเมตร แต่เนื่องจากอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยกำเนิดและกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่เกิดขึ้นภายหลัง อีกทั้งอาจเป็นเพียงข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้าง ทำให้ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่ทราบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำให้ขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

วิธีสังเกตอาการและภาวะความรุนแรงทำได้ดังนี้

 • ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงส่วนใหญ่จะยกคิ้วจนผิวหนังหน้าผากย่น
 • ลักษณะการมองผู้มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมักจะเงยหน้ามอง หรือยกคิ้วขึ้นเพื่อทำการเปิด
 • ตาข้างที่อ่อนแรงให้กว้างขึ้นและช่วยในการมองเห็น
 • ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะเห็นตาดำได้เล็กกว่าคนปกติทั่วไป
 • มีลักษณะลืมตาไม่สุด ตาปรือ ตาลอย คล้ายคนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลา
 • กรณีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพียงข้างเดียว คิ้วข้างที่กล้ามเนื้อตามีปัญหาจะสูงกว่าปกติ

ระดับความรุนแรงและลักษณะของภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระดับเริ่มต้นหรืออาการยังไม่รุนแรงมากนัก ลักษณะขอบตาบนจะ ปิดคลุมทับตาดำลงมาเกินกว่า 2 มิลลิเมตร ซึ่งปิดทับลงมามากกว่าคนปกติ แต่ถือว่าอาการยังไม่อยู่ในระดับรุนแรง
 • ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระดับกลาง ขอบตาบนของผู้ป่วยจะปิดคลุมทับตาดำลงมาเกินกว่า 3 มิลลิเมตร ความรุนแรงในระยะนี้อาจทำให้เป็นปัญหาต่อการมองเห็น
 • ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระดับรุนแรง จะพบว่าขอบตาบนของผู้ป่วยปิดคลุมทับตาดำลงมาเกินกว่า 4 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เป็นอันตรายกรณีเป็นทั้งสองข้างจะเป็นปัญหาต่อการมองเห็น และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต

ผลข้างเคียงจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หนังตาจะดูตก ตาปรือมากกว่าคนกล้ามเนื้อตาเป็นปกติ ทำให้ใบหน้าดูแก่กว่าวัย และเป็นปัญหาต่อบุคลิกภาพ
 • ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีความรุนแรงในระดับปานกลางและระดับรุนแรง จะสามารถมองเห็นลักษณะอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างชัดเจน อาจทำให้สูญเสียความมั่นใจในการเข้าสังคม เป็นปัญหาต่อการมองเห็น และเสียสุขภาพเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ทำให้แต่งหน้าลำบากต้องใช้เวลานานในการแต่งรอบดวงตา เพื่อกลบจุดบกพร่อง
 • ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานบางอาชีพ เช่น งานที่ต้องใช้สายตา อาชีพที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน อาจทำให้อาการมีความรุนแรงมากขึ้นได้ รวมไปถึงอาชีพที่ต้องมีบุคลิกภาพและรูปร่างหน้าตาที่ดี เช่น ดารา นักร้อง ประชาสัมพันธ์ หรืองานที่ต้องพบปะผู้คน
 • ส่งผลต่อโหงวเฮ้งของใบหน้า ทำให้ใบหน้าโดยรวมขาดสมดุลดวงตาดูไม่สวยงาม ทำให้เจ้าของดวงตาสูญเสียความมั่นใจ
 • ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงส่งผลให้ใบหน้าดูโทรม อิดโรย ดูมีอายุ ทำให้ดูแก่ก่อนวัยโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะเบ้าตาลึก หากมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย จะทำให้ดวงตาปรือมากจนสังเกตได้ชัดเจน
 • ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าเนื่องจากคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะเลิกคิ้วสูงเป็นประจำเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อหน้าผากต้องเคลื่อนไหวมาก จะทำให้เกิดริ้วรอยเกิดขึ้นมากกว่าปกติ
 • ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น เนื่องจากขอบตาที่อยู่ต่ำกว่าระดับปกติ จะปิดทับตาดำบางส่วนส่งผลให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง        

การรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

การแก้ปัญหารวมทั้งการรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในเบื้องต้นต้องทราบระดับความรุนแรงของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด เช่น การดูแลรักษาด้วยการบริหารกล้ามเนื้อตา การผ่าตัดเพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการศัลยกรรมความงามไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงดังนี้

การดูแลรักษาด้วยการบริหารกล้ามเนื้อตา

กรณีผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ยังไม่รุนแรงมากนัก สามารถใช้เทคนิคการบริหารกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เพื่อให้กล้ามเนื้อตามีความแข็งแรงมากขึ้น โดยทำได้ดังนี้

 1. กลอกตาขึ้นบนแล้วลงล่าง จากนั้นกลอกตาไปทางขวา แล้วไปทางซ้าย ทำซ้ำ 2 รอบต่อวัน
 2. ปรับโฟกัสดวงตา โดยการใช้ปากกาหรือนิ้วมือยื่นไปด้านหน้า ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างดวงตาทั้งสอง และเลื่อนเข้าหาดวงตาช้าๆ เมื่อเห็นเป็นภาพซ้อนให้กลับไปเริ่มใหม่ ทำซ้ำ 20 รอบ วันละ 3 ครั้ง

การผ่าตัดเพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การผ่าตัดยกกล้ามเนื้อตา สามารถแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ เพราะเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยกเปลือกตา ปัจจุบันมีหลายเทคนิควิธี มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผ่าตัดที่ทันสมัย ช่วยลดอาการบวมช้ำ เลือดออกน้อยและปลอดภัยสูง อีกทั้งการผ่าตัดยกกล้ามเนื้อตาจะทำให้ตาเปิดโตมากขึ้น หายตาปรือ ตาตก ตาดูสดใส ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพทำให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีดังนี้

 1. แพทย์จะทำการประเมินตำแหน่งที่เหมาะสมกับคนไข้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีระดับความรุนแรงและปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่แตกต่างกัน
 2. ทดสอบตำแหน่งที่พอเหมาะ เพื่อให้เข้ากับความสมดุลของใบหน้าและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่สุด
 3. ในการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาจะใช้วิธีการฉีดยาชาเพื่อปรับชั้นตาระหว่างผ่าตัด
 4. เริ่มศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงโดยแพทย์เฉพาะทาง
 5. ใช้เวลาในการผ่าตัด 1 -2 ชั่วโมง

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 • การผ่าตัดแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะช่วยให้การเห็นชัดเจนมากขึ้น
 • ช่วยให้มีดวงตาที่กลมโต สดใส ลดอาการตาปรือ ตาง่วงนอน
 • การผ่าตัดแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ช่วยลดริ้วรอยต่างๆที่ทำให้ดูแก่กว่าวัยซึ่งเป็นปัญหาเกิดจากยกคิ้วสูงเพื่อช่วยให้การมองเห็นชัดเจน
 • เสริมสร้างบุคลิกภาพทำให้มั่นใจในตนเองมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิต ในการทำงานที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาและการมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นส่วนประกอบ

การศัลยกรรมความงามไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะทำให้หนังตาดูตกและหย่อนคล้อยลงมากกว่าปกติ นอกจากเป็นปัญหาสุขภาพและมีผลต่อการมองเห็นแล้ว ยังมีผลด้านความสวยงาม การศัลยกรรมความงามไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำได้หลายรูปแบบ เช่น การผ่าตัดยกกระชับ การผ่าตัดหนังตา และการศัลยกรรมทำตาสองชั้น

ผ่าตัดทำตาสองชั้น แก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้หรือไม่

การผ่าตัดทำตาสองชั้นเป็นศัลยกรรมความงามเพื่อเพิ่มชั้นตาโดยการทำให้เกิดรอยพับ ทำได้หลายรูปแบบและหลายเทคนิควิธี และการผ่าตัดทำตาสองชั้นไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ยังเป็นเทคนิควิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ส่วนการผ่าตัดทำตาสองชั้น สามารถแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างไร สิ่งที่ต้องรู้ก็คือลักษณะของการทำตาสองชั้น และการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีขั้นตอนที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

การทำตาสองชั้นคืออะไร

การผ่าตัดทำตาสองชั้นเป็นเทคนิคการสร้างรอยพับชั้นตาเพื่อช่วยให้คนที่ไม่มีชั้นตา มีชั้นตาที่ดูสวยเป็นธรรมชาติ หรือทำให้คนที่มีชั้นตาไม่ชัดเจน ชั้นตาหลบในมีชั้นตาที่สวยงามชัดเจนขึ้น ในการผ่าตัดทำตาสองชั้นโดยทั่วไปจะมี 2 เทคนิคหลัก คือ เทคนิคกรีดตายาว และเทคนิคแผลเล็กไม่ตัดหนังตาส่วนเกิน

 • เทคนิคกรีดตายาวเพื่อตกแต่งทำตาสองชั้น รวมทั้งแก้ปัญหาชั้นตาและปัญหารอบดวงตาได้หลายจุดพร้อมกัน เช่น การตัดหนังตาส่วนเกินออก แก้ปัญหาหนังตาตก ตาชั้นเดียว ตาเล็ก ตาหลบในจากภาวะหนังตาตกทับดวงตาและไขมันใต้เปลือกตาและอื่นๆ
 • เทคนิคแผลเล็กไม่ตัดหนังตาส่วนเกินเป็นการทำตาสองชั้นที่ช่วยแก้ปัญหาตาเล็ก ตาหลบในตาชั้นเดียว หรือคนที่ต้องการมีตาสองชั้น หลังทำตาสองชั้นจะช่วยให้ชั้นตาชัด ตากลมโต ดูเป็นธรรมชาติ ดวงตาดูสดใสขึ้น

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคืออะไร

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้แก่ การผ่าตัดที่ลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และมีความซับซ้อนมากกว่าการผ่าตัดตาสองชั้นทั่วไป จุดประสงค์หลักเพื่อปรับระดับความแข็งแรงของภาวะกล้ามเนื้อตา

ผ่าตัดทำตาสองชั้นดีอย่างไร

 • ศัลยกรรมตาสองชั้นเป็นการผ่าตัดเล็กที่มีหลายเทคนิคและผลลัพธ์ที่ได้
 • นอกจากเห็นผลทันที ยังได้ตาสองชั้นที่สวยเป็นธรรมชาติ
 • การผ่าตัดทำตาสองชั้นทำให้มีดวงตาดูกลมโต และเรียวยาวมากขึ้น
 • การผ่าตัดทำตาสองชั้นช่วยแก้ปัญหาหนังตาตก บดบังชั้นตา ทำให้ได้ดวงตาที่กลมโต มีชั้นตาที่ชัดเจน
 • การทำตาสองชั้นช่วยเสริมบุคลิกภาพ ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 • ผ่าตัดทำตาสองชั้นเป็นการทำศัลยกรรมความงามที่สามารถทำไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ปัญหาความหย่อนคล้อยและไขมันใต้เปลือกตาได้

การศัลยกรรมตาสองชั้นเหมาะกับใคร

 • การศัลยกรรมตาสองชั้นเหมาะกับคนที่ต้องการศัลยกรรมเปลือกตาโดยทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย
 • เหมาะกับคนที่มีปัญหาหนังตาบนหย่อนคล้อยจนชั้นตาหายไป
 • เหมาะกับคนอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ที่ส่งผลให้มีไขมันสะสมอยู่บริเวณเปลือกหนังตาบน จนทำให้ชั้นตาหาย
 • คนที่มีปัญหาตาเล็ก ตาชั้นเดียว หางตาตก ชั้นตาหลบใน
 • เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทั้งกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง

ผ่าตัดทำตาสองชั้นแก้ปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างไร

ปัจจุบันการผ่าตัดทำตาสองชั้นหรือศัลยกรรมตาสองชั้น มีเทคนิคใหม่ๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชั้นตาได้หลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถทำไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ เพียงเลือกเทคนิควิธีที่เหมาะสม เช่น

 1. กรณีมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ไม่รุนแรง สามารถผ่าตัดทำตาสองชั้นไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหา โดยแพทย์อาจจะใช้วิธีผ่าตัดจากด้านในของเปลือกตา เพื่อตัดหรือมัดเอ็นกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อตาเข้าด้วยกัน จะช่วยปรับการลืมตาได้มากขึ้น ลดปัญหาตาปรือ ตาง่วงนอน ทำให้มีดวงตาที่กลมโตมากขึ้น
 2. ส่วนผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ในระดับปานกลาง แพทย์อาจแก้ปัญหาโดยเปิดแผลบริเวณที่จะเป็นชั้นตา เพื่อปรับกล้ามเนื้อที่เปิดเปลือกตา ช่วยให้เปิดเปลือกตาหรือลืมตาได้มากขึ้น
 3. กรณีมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในระดับรุนแรง แพทย์อาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นมาช่วยเพื่อเปิดเปลือกตา โดยทั่วไปก็จะใช้กล้ามเนื้อหน้าผาก ซึ่งทำหน้าที่ยกคิ้ว อาจจะโดยการแขวนเปลือกตากับคิ้วหรือเลือกกล้ามเนื้อที่ยกคิ้วมาเปิดเปลือกตา
 4. กรณีที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว แพทย์จะเลือกเทคนิควิธีทีเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไปพร้อมๆกัน และเมื่อผ่าตัดทำตาสองชั้น แพทย์กำหนดชั้นตาทั้ง 2 ข้างให้มีความสมดุลกัน

สรุป

การผ่าตัดทำตาสองชั้นเป็นการศัลยกรรมความงามที่ไม่ได้ช่วยให้มีชั้นตาที่สวยงามเท่านั้น แต่ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้มีนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆที่นอกจากตกแต่งเพิ่มชั้นตา แก้ไขปัญหาชั้นตาหลบใน ปัญหาหนังตาบนหย่อนคล้อย และมีไขมันบริเวณเปลือกตามากจนทำให้ชั้นตาหาย กลับมามีชั้นตาที่สวยงามแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไปพร้อมๆกับการผ่าตัดทำตาสองชั้นได้อย่างเห็นผลลัพธ์ เพียงเลือกคลิกนิคศัลยกรรมความงามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีแพทย์วิชาชีพเป็นผู้ให้บริการและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

หากสนใจศัลยกรรมแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงและทำตาสองชั้นสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • Google Analytic

  คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้ของเว็บไซต์ด้วย Google Analytic

บันทึกการตั้งค่า