นพ.วิชญ์ไรวินท์ ทองเครือ

ทะเบียนแพทย์ 39880

ผลงงานผิวพรรณ ของแพทย์อู๋

ประวัติแพทย์อู๋

Education (การศึกษา)

-วศ.ม. (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการต่อต้านริ้วรอยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู, MFU
-งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ idebenone และกรดเรติโนอิคต่อ grabellar และ fronfal line (2554)

Experience (ประสบการณ์)

-Meko Clinic   2012 – ปัจจุบัน

วิทยากรณ์

2016 – 2017

– GAIN Tour workshops : Samitivej hospital, Yindee Pracharaj Hospital and many popular chain clinics

– GAIN skill booster : How to make male look more musculine, TRIAA

– GAIN : Harmonized Midface, TRIAA

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Chulalongkorn University

– GAIN : Butterfly face lift at Restylane training center, Bangkok

– MFU, Lecturer and Demonstrator in Filler Injection class

2018

– AMP : Basic to Intermediate Filler Injection, Jan 2019, Bangkok

– GAIN Tour workshop : Balance Midface, Jan 2018 at Chaingmai Thai medical center

– AMP : Basic to Intermediate Filler Injection, Feb 2018, BANGKOK

– MFU : Lecture on How to harmonize midface naturally, Feb 2018 at Mae Fah Luang University, Asoke

– TAARM : Elegant Lower face with filler injection, Bangkok

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Feb 2018 at Chulalongkorn University

– Skill Booster : Butterfly face lift with filler, Feb 2018 at Restylane training center, Bangkok

– AMP : Intermediate Filler Injection, Feb 2018, Bangkok

– AMP : Advance Filler Injection, Mar 2018, Bangkok

– AMP : Lecture on Filler Injection for Myanmar Doctor , Feb 2018, Bangkok

– GAIN Tour workshop : Balance Midface, Feb 2018 at KhonKaen Ram Hospital

– Jutendo University collab. with MFU annual conference, Perioral and Lower face rejuvenatation, Apr 2018, Bangkok

– AMP : Advance Filler Injection, Apr 2018, Bangkok

– GAIN, Cupid Forhead Injection, May 2018 at Restylane Training center

– GAIN Tour workshop : Balance Midface, May 2018 at Samitivej Hospital

– AMP : Sexy Lips Filler Injection, May 2018, Bangkok

– GAIN Tour workshop : Balance Midface, May 2018 at Popular chain clinic, Bangkok

– GAIN Tour workshop : Balance Midface, May 2018 at Meko clinic, Bangkok

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Jun 2018 at Chulalongkorn University

– AMP : Cheek – Chin Realation with Filler Injection, Jun 2018, Bangkok

– GAIN : Thought Leader, Jun 2018, ATHENS, GREECE

– GAIN, Midface rejuvenation with NASHA, July 2018 at TRIAA Holistic medical center

– AMP : Cheek – Chin Realation with Filler Injection, July 2018, Bangkok

– GAIN, Whole face with OBT Injection, July 2018 at Restylane Training center

– AMP : Cheek contouring Filler Injection, Aug 2018, Bangkok

– AMP : All about Eyes with Filler Injection, Sep 2018, Bangkok

– GAIN, Whole face with OBT Injection, Sep 2018 at Restylane Training center

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Oct 2018 at Chulalongkorn University

– GAIN, True Lift with NASHA & OBT, July 2018 at TRIAA Holistic medical center

– AMP : Temporal and Forehead Filler Injection, Sep 2018, Bangkok

– GAIN, Thailand Expert meeting, Nov 2018, KhaoYai

– AMP : Advance Filler Injection , Dec 2018, Bangkok

– AMP : Lecture on Filler Injection for Myanmar Doctor , Dec 2018, Bangkok

– ATAP : Recent & Advance in Aesthetic medicine, Bangkok

2019

– AMP : Advance Filler Injection , 6 Jan  2019, Bangkok

– ATAP : Lower face and Neck Restoration 18-20 Jan 2019, Bangkok

– AMP : Korean Lips Filler Injection , 26 Jan  2019, Bangkok

– GAIN, Butterfly Lift Injection, 27 Jan 2018 at Restylane Training center

– AMP : Korean Lips Filler Injection , 17 Feb 2019, Bangkok

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, 20 Feb 2019 at Chulalongkorn University

– GAIN Tour workshop : Balance Midface, 28 Feb 2019 at Meko clinic, Bangkok

– GAIN, Butterfly Lift Injection, 3 Mar 2019at Restylane Training center

– AMP : How to correct maxilla insufficiency with Filler Injection , 17 Feb 2019, Bangkok

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, 18 Mar 2019 at Chulalongkorn University

– GAIN, Butterfly Lift Injection, 31 Mar 2019nat Restylane Training center

– TAARM, Whole face approach with Filler Injection, 21-22 Apr2019, Bangkok

– AMP : Create Dolly Eyes with Filler Injection , 28 Apr 2019, Bangkok

– 7th ITCAM (ThaiCosDerm), Launch New Technique for Lower face injection,  Bangkok

– MFU, lecturer & Demonstrator in Filler Class, MFU, Bangkok

– GAIN, Butterfly Lift Injection, 12 May 2019 at Restylane Training center

– AMP : Chin Contouring with Filler Injection , 19 May 2019, Bangkok

– GAIN, Forehead filler  Injection, 23 Jun 2019 at Restylane Training center

– AMP : Preauricular Contouring with Filler Injection , 23 June 2019, Bangkok

– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, 27 Jun 2019 at Chulalongkorn University

– AMP : Basic to Intermediate Filler Injection , 21 July 2019, Bangkok

– GAIN, Butterfly Lift Injection, 18 Aug 2019 at Restylane Training center

– AMP : Advance Filler Injection , 18 Aug 2019, Bangkok

– Lighting the Future together, Department of Dermatology of Jutendo university collab. MFU, Sep 2019

– Asia Pacific Galderma Local Mentor Trainer (APAC 2019)