พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ

ทะเบียนแพทย์ 33774

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์ฝน (บัณฑิตา)

ประวัติแพทย์ฝน (บัณฑิตา)

แพทย์หญิง บัณฑิตา   วิริยะประกอบ

การศึกษา

  • – คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • – Diploma in Aesthetic Medicine , American Academy of Aesthetic Medicine
  • – Certificate of Intensive Course in Aesthetic Dermatology, ม.แม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์

  • – แพทย์ใช้ทุน รพ.ศูนย์ชลบุรี
  • – แพทย์ใช้ทุน รพ พานทอง ชลบุรีและแพทย์ (พาทไทม์) พงศักดิ์คลินิก
  • – แพทย์ประจำ นิติพลคลินิก
  • – แพทย์ประจำบัณฑิตาคลินิก ชลบุรี (คลินิกของตนเอง)
  • – แพทย์ Intellihealthplus clinic
  • – แพทย์ประจำเมโกะ คลินิก

ปรึกษาและนัดหมาย