พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

ทะเบียนแพทย์ 21632
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม มี PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ) International Basic Science Assessment ( International Council of Ophthalmology) 2543, International Clinical Science Assessment (International Council of Ophthalmology) 2544, วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2545 ,วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2547

ผลงานศัลยกรรม ของพญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

ศัลยกรรมรีวิวล่าสุด

รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
เปิด
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
เข้าชม 935 ครั้ง
หมดปัญหาตาปรือ ด้วยการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (คุณเตย)
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 1,039 ครั้ง
รีวิวทั้งหมดของ พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

ศัลยกรรมตา

รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
เปิด
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
เข้าชม 935 ครั้ง
หมดปัญหาตาปรือ ด้วยการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (คุณเตย)
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 1,039 ครั้ง
รีวิว ตา ทั้งหมดของ พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์(9)

ศัลยกรรมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
รีวิว แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง รักษาโดยจักษุแพทย์
เปิด
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ศัลยกรรม
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาบน
เข้าชม 935 ครั้ง
หมดปัญหาตาปรือ ด้วยการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (คุณเตย)
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ศัลยกรรม
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • ตาสองชั้น
ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 1,039 ครั้ง
รีวิว กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทั้งหมดของ พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์(8)

ศัลยกรรมแก้ตา

แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยแพทย์รสนา
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ดวงตาที่สดใสกลับมาอีกครั้ง
พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์
 • ตา
 • กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
 • แก้ตา
ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท เข้าชม 958 ครั้ง
รีวิว แก้ตา ทั้งหมดของ พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์(5)

ประวัติพญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

พญ.รสนา พิทยพงษ์พัชร์

Rosana Pittayapongpat,M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2533-2539
– จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2542-2545
– จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2546-2547

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 2547-2550
– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
2550-ปัจจุบัน
– จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 2550-ปัจจุบัน
– แพทย์ที่ปรึกษา จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2550-ปัจจุบัน

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

– International Basic Science Assessment ( International Council of Ophthalmology) 2543
– International Clinical Science Assessment (International Council of Ophthalmology) 2544
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2545
– วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2547