พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ

ทะเบียนแพทย์ 33774
พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงาม

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของพญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ

หมวดผิวพรรณรีวิวล่าสุด

รีวิวทั้งหมดของ พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ

หมวดผิวพรรณการกำจัดขน

รีวิว การกำจัดขน ทั้งหมดของ พญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ(9)

ประวัติพญ.บัณฑิตา วิริยะประกอบ

แพทย์หญิง บัณฑิตา   วิริยะประกอบ

Buntita Wiriyaprokob,M.D.

การศึกษา

  • – คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • – Diploma in Aesthetic Medicine , American Academy of Aesthetic Medicine
  • – Certificate of Intensive Course in Aesthetic Dermatology, ม.แม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์

  • – แพทย์ใช้ทุน รพ.ศูนย์ชลบุรี
  • – แพทย์ใช้ทุน รพ พานทอง ชลบุรีและแพทย์ (พาทไทม์) พงศักดิ์คลินิก
  • – แพทย์ประจำ นิติพลคลินิก
  • – แพทย์ประจำบัณฑิตาคลินิก ชลบุรี (คลินิกของตนเอง)
  • – แพทย์ Intellihealthplus clinic
  • – แพทย์ประจำเมโกะ คลินิก