พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

ทะเบียนแพทย์ 45830
พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และเลเซอร์ มีประสบการณ์สูง มือเบา วิเคราะห์ประเมินใบหน้าได้เก่ง แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด งานละเอียด ปลอดภัย เห็นผลลัพธ์ชัดเจน คนไข้ประทับใจ และชื่นชอบในผลลัพธ์

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณbelotero

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณRejuran

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณร้อยไหม

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณMorpheus8

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ใต้ตา

รีวิว ฟิลเลอร์ใต้ตา ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(3)

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า

รีวิว ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(3)

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ปาก

รีวิว ฟิลเลอร์ปาก ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(3)

หมวดผิวพรรณเลเซอร์

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณB-tox

รีวิว B-tox ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(8)

หมวดผิวพรรณUlthera

รีวิว Ulthera ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(7)

หมวดผิวพรรณDuo Teslasculpt

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณUlthera

รีวิว Ulthera ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(7)

หมวดผิวพรรณUlthera Signature

ยังไม่มีรีวิวของพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

หมวดผิวพรรณรีวิวการฉีดฟิลเลอร์ Filler

ฟิลเลอร์แก้ปัญหาใต้ตา หางตา ขมับ แก้มตอบ โดย แพทย์มิ้ว [คุณอะตอมมี่]
พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์
 • ฟิลเลอร์ใต้ตา
 • ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า
ราคาเริ่มต้น 17,000 บาท เข้าชม 1,055 ครั้ง
รีวิว รีวิวการฉีดฟิลเลอร์ Filler ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(8)

หมวดผิวพรรณThermage

รีวิว Thermage ทั้งหมดของ พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์(7)

ประวัติพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

Julalak Tokitpaiboon,M.D.

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550-2555)
 • – ประกาศนียบัตรโรคผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง (2560-2561)

ประสบการณ์ (Experince)

 • – โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลเลาขวัญ (2556-2557)
 • – โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (2557-2558)
 • – พฤกษาคลินิก (2558-2559)
 • – Meko Clinic (2559-ปัจจุบัน)

Post Graduate Trainnig

 • – International Congress in Aesthetic Dermatology 2015, European Accreditation Council for Medical Education (EACCME)
 • – “Current Trends in Aesthetic Dermatology” of Dermatology Symposium for ASEAN
  Community (DSAC 2018), Institute of Dermatology
 • – The 8th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine, Post Congress
  Cadever Course for Facial Aesthetic “Hands-on Cadeveric Dissection Workshop of Toxin. Filler Injection and Thread Lift & Live Injections in Conjunction with Cadever Dissection, Bangkok, Thailand
 • – International Dermatology Aesthetic Surgery Summit. (i-DASS 2018)
 • – The 44th Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand, Dermatological Society of Thailand
 • – The 14th Siriraj Annual Update in Dermatology “Tips for Healthy & Beautiful Skin”
 • – Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic 2016 “Tips and Tricks in Aesthetic
  Dermatology”, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • – Practical Tips in Aesthetic Dermatology, Institute of Dermatology
 • – Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology, Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • – Beyond Beauty by Sublative Workshop
 • – TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop
 • – Miami Peel Workshop & Hands-on “Revealing the Secret of Skin Rejuvenation”
 • – 10+Essential Skin Disease for Non-Dermatologist, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • – Short Course in Practical Dermatology, Dermatological Society of Thailand
 • – BJC HELF 2018: Timeless Beauty
 • – BJC HELF 2019: 3 Elements of Beauty
 • – Allergan Medical Institute Exchange, Going Beyond Beauty: Turning Patient Insights into Optimums Outcomes.
 • – Allegan Medical Institute, Hands-on Workshop: Unlocking the Code to Patient Consultation – Total Face Approach
 • – Unlocking the Code to Facial Revitalization Hands-on Workshop
 • – Relook – Rethink – Reimagine: Master Class
 • – Allergan Medical Institute (AMI) Masterclass1: Unlocking the code to patient consultation
 • – Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Equations Symposium, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • – Allergan Medical Institute – Essentials Applied Anatomy Workshop (The Academia General Hospital Singapore)
 • – 1st Allergan Medical Institute (AMI) Day: Achieving Excellence in Facial Aesthetics
 • – A New Solution to Better Skin Quality: Juvederm Volite
 • – MD Codes Visionary/Distinction, Taipei, Taiwan
 • – Holistic Multimodality Approach For Facial Rejuvenation, Clique Clinic, Malaysia
 • – Pringy Plant Tour: Pringy Manufacturing Plant, Pringy, France
 • – Total Face Rejuvenation by HA dermal filler, Face Clinic, Geneva