พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

ทะเบียนแพทย์ 45830
พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และเลเซอร์ มีประสบการณ์สูง มือเบา วิเคราะห์ประเมินใบหน้าได้เก่ง แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด งานละเอียด ปลอดภัย เห็นผลลัพธ์ชัดเจน คนไข้ประทับใจ และชื่นชอบในผลลัพธ์

ประวัติพญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

Julalak Tokitpaiboon,M.D.

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2550-2555)
 • – Diploma in Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง (2560-2561)

ประสบการณ์ (Experince)

 • – โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลเลาขวัญ (2556-2557)
 • – โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล (2557-2558)
 • – พฤกษาคลินิก (2558-2559)
 • – Meko Clinic (2559-ปัจจุบัน)

Post Graduate Trainnig

 • – International Congress in Aesthetic Dermatology 2015, European Accreditation Council for Medical Education (EACCME)
 • – “Current Trends in Aesthetic Dermatology” of Dermatology Symposium for ASEAN
  Community (DSAC 2018), Institute of Dermatology
 • – The 8th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine, Post Congress
  Cadever Course for Facial Aesthetic “Hands-on Cadeveric Dissection Workshop of Toxin. Filler Injection and Thread Lift & Live Injections in Conjunction with Cadever Dissection, Bangkok, Thailand
 • – International Dermatology Aesthetic Surgery Summit. (i-DASS 2018)
 • – The 44th Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand, Dermatological Society of Thailand
 • – The 14th Siriraj Annual Update in Dermatology “Tips for Healthy & Beautiful Skin”
 • – Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic 2016 “Tips and Tricks in Aesthetic
  Dermatology”, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • – Practical Tips in Aesthetic Dermatology, Institute of Dermatology
 • – Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology, Division of Dermatology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • – Beyond Beauty by Sublative Workshop
 • – TT Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop
 • – Miami Peel Workshop & Hands-on “Revealing the Secret of Skin Rejuvenation”
 • – 10+Essential Skin Disease for Non-Dermatologist, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • – Short Course in Practical Dermatology, Dermatological Society of Thailand
 • – BJC HELF 2018: Timeless Beauty
 • – BJC HELF 2019: 3 Elements of Beauty
 • – Allergan Medical Institute Exchange, Going Beyond Beauty: Turning Patient Insights into Optimums Outcomes.
 • – Allegan Medical Institute, Hands-on Workshop: Unlocking the Code to Patient Consultation – Total Face Approach
 • – Unlocking the Code to Facial Revitalization Hands-on Workshop
 • – Relook – Rethink – Reimagine: Master Class
 • – Allergan Medical Institute (AMI) Masterclass1: Unlocking the code to patient consultation
 • – Unlocking Emotional Beauty with the MD Codes Equations Symposium, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • – Allergan Medical Institute – Essentials Applied Anatomy Workshop (The Academia General Hospital Singapore)
 • – 1st Allergan Medical Institute (AMI) Day: Achieving Excellence in Facial Aesthetics
 • – A New Solution to Better Skin Quality: Juvederm Volite
 • – MD Codes Visionary/Distinction, Taipei, Taiwan
 • – Holistic Multimodality Approach For Facial Rejuvenation, Clique Clinic, Malaysia
 • – Pringy Plant Tour: Pringy Manufacturing Plant, Pringy, France
 • – Total Face Rejuvenation by HA dermal filler, Face Clinic, Geneva