แพทย์เอก

ทะเบียนแพทย์ -

ผลงานศัลยกรรมของแพทย์เอก (เป็นเอก)