นพ.เป็นเอก ธงทอง

ทะเบียนแพทย์ 35131

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์เอก (เป็นเอก)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์เอก (เป็นเอก)(21)

ประวัติแพทย์เอก (เป็นเอก)

นายแพทย์ เป็นเอก ธงทอง

EDUCATION (การศึกษา)

 • – คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการคบหาสมาคมในการผ่าตัดเปลี่ยนรูปและศัลยกรรม
 • – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีภาควิชาอายุรศาสตร์จักษุวิทยาหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
 • – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

 • – โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ประเทศไทย 2013-2014
 • – เข้าร่วมจักษุแพทย์ 2015-2016
 • – โรงพยาบาลสวีจังหวัดชุมพรประเทศไทยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2008-2010
 • – โรงพยาบาลชุมพรจังหวัดชุมพร 2007-2008

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

 • – คณะกรรมการจักษุพลาสติกและศัลยกรรมตกแต่งประเทศไทยปี 2558
 • – จักษุวิทยาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556
 • – ใบอนุญาตแพทย์ไทยตั้งแต่ปี 2550
 • – คณะกรรมการจักษุพลาสติกและศัลยกรรมตกแต่งประเทศไทยในปี 2558
 • – ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2556
 • – แพทยสภาและสมาคมการแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2550

RESEARCH AND PUBLICATIONS (การวิจัยและสิ่งพิมพ์)

 • – ทองทองป. เสาวรสบุตร C. การนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุม RCOPT ประจำปีกรุงเทพฯประเทศไทย
 • นายอรัญแสงสังข์พงศ์ปริญญาโท, สุพินท์ชมภูพงศ์ปริญญาโท, สันทรายแสงวิเชียรปริญญาเอก, ปริญญาเอก, เพ็ญทองทองต. นพ., สุวรัตน์วงศ์จิตต์ประดู่ สัณฐานวิทยาของคนไทยที่สัมพันธ์กับเพศและอายุ: การศึกษาในกระดูกสะบักอบแห้ง J Med Assoc Thai 2007; 90 (3): 502-7

ปรึกษาและนัดหมาย