แพทย์เอก

ทะเบียนแพทย์ 35131

ผลงงานศัลยกรรม ของแพทย์เอก (เป็นเอก)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์เอก (เป็นเอก)(20)

ประวัติแพทย์เอก (เป็นเอก)

EDUCATION (การศึกษา)

-คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการคบหาสมาคมในการผ่าตัดเปลี่ยนรูปและศัลยกรรม

-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีภาควิชาอายุรศาสตร์จักษุวิทยาหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

-โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ประเทศไทย 2013-2014

-เข้าร่วมจักษุแพทย์ 2015-2016

-โรงพยาบาลสวีจังหวัดชุมพรประเทศไทยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 2008-2010

-โรงพยาบาลชุมพรจังหวัดชุมพร 2007-2008

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

-คณะกรรมการจักษุพลาสติกและศัลยกรรมตกแต่งประเทศไทยปี 2558

-จักษุวิทยาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2556

-ใบอนุญาตแพทย์ไทยตั้งแต่ปี 2550

-คณะกรรมการจักษุพลาสติกและศัลยกรรมตกแต่งประเทศไทยในปี 2558

-ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2556

-แพทยสภาและสมาคมการแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2550

RESEARCH AND PUBLICATIONS (การวิจัยและสิ่งพิมพ์)

-ทองทองป. เสาวรสบุตร C. การนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุม RCOPT ประจำปีกรุงเทพฯประเทศไทย

นายอรัญแสงสังข์พงศ์ปริญญาโท, สุพินท์ชมภูพงศ์ปริญญาโท, สันทรายแสงวิเชียรปริญญาเอก, ปริญญาเอก, เพ็ญทองทองต. นพ., สุวรัตน์วงศ์จิตต์ประดู่ สัณฐานวิทยาของคนไทยที่สัมพันธ์กับเพศและอายุ: การศึกษาในกระดูกสะบักอบแห้ง J Med Assoc Thai 2007; 90 (3): 502-7