นพ.เป็นเอก ธงทอง

ทะเบียนแพทย์ 35131

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์เอก (เป็นเอก)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์เอก (เป็นเอก)(22)

ประวัติแพทย์เอก (เป็นเอก)

นายแพทย์ เป็นเอก ธงทอง

EDUCATION (การศึกษา)

  • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2544-2549
  • – จักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 2553-2555
  • – จักษุตกแต่งและเสริมสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2557-2558

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

  • – จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 2556-2564
  • – จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เมโกะคลินิก 2559-ปัจจุบัน

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

  • – วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2556
  • -วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 2558

ปรึกษาและนัดหมาย