นพ.อนนท์ ชยสดมภ์

ทะเบียนแพทย์ -
ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่งและเสริมสร้างที่มีประสบการณ์ ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมากว่า 10 ปี มีเคสมาแล้วมากมาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทย (Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand) โดดเด่นด้านการทำศัลยกรรมจมูกให้ทรงจมูก ดูโด่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

ประวัตินพ.อนนท์ ชยสดมภ์

นพ.อนนท์ ชยสดมภ์
Dr. Anon Chayasadom, M.D

EDUCATION (การศึกษา)

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540-2546)
 • แพทย์ศาสตร์เพิ่มพูนทักษะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546-2547)
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547-2550)
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550-2553)

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

2558-ปัจจุบัน

 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลตากสิน
 • ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะคลินิกเวชกรรม
 • Part time Consultant โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์,  โรงพยาบาลบางปะกอก, โรงพยาบาลราชบูรณะ
 • Professional Memberships
 • Member of the Medical Council of Thailand (2003) – Member of the Thai Society of General Surgery (2008)
 • Member of Upper GI Tract Surgical Club of Thailand (2008)
 • Member of Thai Soceity of Plastic and Reconstructive Surgery (2012)
 • Member of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (2014)