แพทย์หญิงสุชีรา ศรัณย์เกตุ

ทะเบียนแพทย์ 41242 
พญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, since 2560 วุฒิบัตรจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง Thai Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, since 2562 

ประวัติพญ.สุชีรา ศรัณย์เกตุ

แพทย์หญิงสุชีรา ศรัณย์เกตุ

SUCHEERA SARUNKET, M.D.

EDUCATION (การศึกษา)

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2548-2554
  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-2560
  • อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  2561-2562
  • Visiting doctor for surgical and clinical observation at Kim’s Eye hospital, Seoul , Korea  ,October 2023
  • Visiting doctor for surgical and clinical observation at Alkek Eye Center, Baylor Collage of Medicine  car, December 2023

EXPERIENCES (ประสบการณ์) การทำงาน

  • จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  2562-2564
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลชลประทาน 2564-ปัจจุบัน
  • จักษุแพทย์เฉพาะทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เมโกะคลินิก – ปัจจุบัน