Search

To search this website, please use the form below.

จมูก

เสริมจมูก

Rhinoplasty เสริมจมูกด้วยซิลิโคน หรือ Rhinoplasty แพทย์จะใช้ซิลิโคนที่ปรับแต่งจนได้สัดส่วนที่รับกับใบหน้าคนไข้แต่ละท่าน ผ่าตัดสอดเข้าไปตามรอยแผลผ่าตัดเล็กๆ ภายในช่องจมูก เป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายและสะดวกใช้เวลาผ่าตัดไม่นานเหมาะกับกรณีที่คนไข้มีรูปทรงจมูกของเดิมที่ดีอยู่แล้วระดับหนึ่ง เช่น ฐานจมูกไม่ใหญ่จนเกินไป สันจมูกไม่แบนเรียบมากเกินไป รูปทรงจมูกไม่เบี้ยว ยาวหรือสั้นเกินไป   …ย้อนกลับไปดูบริการจมูกเพิ่มเติม…

แก้จมูก

  Re-Rhinoplasty แก้จมูก หรือ Re-Rhinoplasty งานแก้ไขปัญหาจมูกที่เสริมมาแล้ว แต่คนไข้ไม่ชอบ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาหลากหลายเช่น ซิลิโคนเอียง ผิดรูป ทรงซิลิโคนไม่ถูกใจ จมูกกำลังจะมีปัญหาใกล้ทะลุจากซิลิโคนที่เสริมมานั้นมีความสูงมากเกินไปเป็นต้น ซึ่งงานแก้จมูกนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและแก้ไขโดยถอดหรือขูดซิลิโคนเก่าออก และทำการเสริมซิลิโคนที่เหลาใหม่ให้พอดีและรับกับรูปหน้าใส่เข้าไปแทนที่ให้   …ย้อนกลับไปดูบริการจมูกเพิ่มเติม…

ตกแต่งปลายจมูก

  ตกแต่งปลายจมูก (Nose Tip Correction) ตกแต่งปลายจมูก หรือ Nose Tip Correction เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจมูกทรงหยดน้ำ หรือจมูกที่มีปลายพุ่ง ทำให้หน้าดูเรียวยาวและสะดุดตามากขึ้น การตกแต่งปลายจมูกนี้ สามารถทำไปพร้อมกับการเสริมจมูก   แก้ไขปลายจมูกใหญ่ (Nose Tip Reduction) แก้ไขปลายจมูกใหญ่ หรือ Nose Tip Reduction ต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบเปิด เข้าไปตัดกระดูกอ่อนบางส่วนออกแล้วเย็บส่วนที่เหลือให้ติดกัน วิธีนี้สามารถช่วยลดขนาดปลายจมูกได้   เสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนหลังหู (Using Ear Cartilage Graft) เสริมจมูกโดยใช้กระดูกอ่อนหลังหู หรือ Rhinoplasty(Using Ear Cartilage Graft) จะใช้ในกรณีที่คนไข้มีหนังปลายจมูกที่บางมาก…

ตัดปีกจมูก

  Nasolectomy ตัดปีกจมูก หรือ Nasolectomy เป็นการตกแต่งบริเวณจมูกส่วนล่าง ให้มีความเหมาะสมกับบริเวณสันจมูกและจมูกส่วนบน โดยแพทย์จะแก้ไขปีกจมูกที่ใหญ่ ตัดปีกจมูกที่กาง และลดขนาดรูจมูกที่กว้างให้เล็กลง   …ย้อนกลับไปดูบริการจมูกเพิ่มเติม…

ลดฮัมพ์จมูก

เสริมจมูก เสริมจมูกแบบลดฮัมพ์ (Dorsal Hump Reduction) ฮัมพ์ คือ กระดูกที่นูนขึ้น บริเวณสันจมูก ซึ่งจะมีลักษณะนูนคล้ายหลังอูฐ สามารถเกิดขึ้นได้กับจมูกของทุกคน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคล การลดฮัมพ์ เป็นเทคนิคการลดความโด่งของจมูกที่โด่งแต่ไม่สวย ด้วยการตะไบหรือการผ่าตัดแบบ Open Rhinoplasty ขึ้นกับปัญหาของคนไข้ ถือเป็นการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านของแพทย์ …ย้อนกลับไปดูบริการจมูกเพิ่มเติม…

ThailandUSA