សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះPrae ថ្ងៃនេះនឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងជម្រុះរោមលើផ្ទៃមុខ ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកឡាស៊ែរជនជាតិថៃNatcha នៅMeko Clinic ដំបូងត្រូវប្រាប់ជាមុនសិនថាPraeគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានរោមមុខច្រើន

ខ្ញុំអាចនិយាយបានថារោមនៅលើផ្ទៃមុខគឺពិតជាមានច្រើនណាស់ ដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះចា៎ ដូច្នេះខ្ញុំបានសំរេចចិត្តធ្វើការជម្រុះរោមមុខ ហើយខ្ញុំបានសិក្សាជាយូរមកហើយផងដែរទើបមានទំនុកចិត្តនឹងជឿជាក់នៅទីនេះចា៎

បើសួរថាឈឺទេ? នាងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានថាគឺវាមិនឈឺខ្លាំងនោះទេ ឈឺអាចទ្រាំបានចា៎

នេះជារូបនាងខ្ញុំក្រោយពេលបាញ់ហើយចា៎ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកង្វល់ដូចនាងខ្ញុំ សូមណែនាំអញ្ជើញមកMeko Clinicពិតជាមិនខកចិត្តទេចា៎

តោះមើលរូបភាពប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាចា

Result By Specialist Natcha