សួស្តីចាស នាងខ្ញុំPattieចា៎ ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានមកដល់Meko Clinic សាខាភ្នំពេញផ្ទាល់ ដោយសារតែនាងខ្ញុំមានកង្វល់ទៅលើផ្ទៃមុខមានស្បែកយារធ្លាក់ សាច់ថ្ពាល់ច្រើន មិនមានទម្រង់មុខ នឹងមានខ្លាញ់នៅបឿក ទើបសំរេចចិត្តមកMeko Clinicដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញផ្ទាល់ចា៎ ក្រោយពីបានជួបពិភាក្សារួចហើយ អ្នកជំនាញផ្នែកឡាស៊ែរជាជនជាតិថៃ បានណែនាំនាងខ្ញុំធ្វើជាសេវាកម្មUlthera ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនលើកបន្តឹងស្បែកមុខ របស់ប្រទេសអាមេរិកចា៎

នេះជារូបភាពមុនពេលធ្វើ

មុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើនាងខ្ញុំ បានលាបថ្នាំស្ពឹកទុកប្រហែល45នាទី

នៅពេលកំពុងធ្វើគិលានុបដ្ឋាយិកានឹងនៅរង់ចាំលាបជែល

                   អ្នកជំនាញណែនាំឲ្យនាងខ្ញុំប្រើប្រាស់កំលាំងម៉ាស៊ីនចំនួន600Shots ហើយថ្ពាល់ម្ខាងៗត្រូវបានបែងចែកជា 250Shots នៅសល់100Shots ត្រូវធ្វើនៅបឿក អ្នកជំនាញបានប្រាប់ថាលទ្ធផលភ្លាមៗក្រោយធ្វើហើយនឹងទទួលបាន20% ​ សម្រាប់លទ្ធផល100%នឹងទទួលបានបន្ទាប់ពី1-3ខែក្រោយចា៎

រូបភាពនៅខាងស្តាំជារូបទើបធ្វើហើយភ្លាមៗ ឃើញថាថ្ពាល់ខុសភ្លែកពីមុនច្រើនណាស់

មើលពីចំហៀង គឺមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខុសភ្លែកគ្នាណាស់

នេះជារូបនាងខ្ញុំក្រោយពេលធ្វើ

Result By Specialist Natcha