សួស្តីចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះYa  ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំបានមកដល់Meko Clinic សាខាភ្នំពេញផ្ទាល់ចា៎ មូលហេតុដោយសារតែនាងខ្ញុំមានបញ្ហាកង្វល់ទៅលើស្នាមជាំខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខ នាងខ្ញុំបានធ្វើការពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលជាជនជាតិថៃ គាត់បានណែនាំនាងខ្ញុំធ្វើសេវាកម្មចាក់HIPព្យាបាលស្នាមជាំចា៎

មុនពេលចាក់នាងខ្ញុំបានលាបថ្នាំស្ពឹកក្នុងរយៈពេល45នាទីចា

នេះជារូបនាងខ្ញុំមុនពេលធ្វើ

នេះជារូបនាងខ្ញុំពេលកំពុង​​ចាក់

អ្នកជំនាញបានប្រាប់ថា ក្រោយពេលចាក់រួច និងមានស្នាមម្ជុលតិចតួច តែនឹងបាត់ទៅវិញចា៎

នេះជារូបនាងខ្ញុំក្រោយពេលទទួលការព្យាបាលរួចចា៎ អ្នកទាំងអស់ឃើញទេ ពិតជាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងណាស់ ស្នាមជាំខ្មៅៗ បានបាត់អស់ហើយចា៎ នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ ពេញចិត្តសម្រាប់លទ្ធផលនេះណាស់ ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំ អាចអញ្ជើញមកទទួលការព្យាបាលដូចនាងខ្ញុំបានចា៎

Result By Specialist Natcha