សួស្តីចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះPloyចា៎ មានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាស្គាល់នាងខ្ញុំហើយ ថ្ងៃនេះPloyនឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការវះកាត់ច្រមុះនៅ​Meko Clinic ចា៎

ខ្ញុំអាចនិយាយបានថានាងខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាព័ត៌មានជាច្រើនពីការវះកាត់ ពីព្រោះឪពុកខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតល្អបំផុត ហើយPloyបានជ្រើសរើសយកលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាណាតព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ ហើយជាវេជ្ជបណ្ឌិតកំពូលទាំង ៥នាក់នៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យPloyមានទំនុកចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការវះកាត់ចា៎

                អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានថាច្រមុះរបស់Ployគឺមិនសូវមានខ្ទង់សោះ

ថ្ងៃទី០១ក្រោយធ្វើការវះកាត់ អាចកត់សម្គាល់ថាមានការហើមបន្តិច ក្នុងរយៈពេលតែ១ថ្ងៃខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការហើមប៉ុន្តែរាងច្រមុះមានសភាពគួរឲ្យគាប់ចិត្ត ឪពុកខ្ញុំនៅតែកោតសរសើរពីស្នាដៃលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ាណាត ក្រោយពេលវះកាត់គឺមិនមានស្នាមជាំអ្វីទាំងអស់

                  ០៧ថ្ងៃក្រោយ ច្រមុះនាងខ្ញុំមើលទៅស្រស់ស្អាតធម្មជាតិនឹងមានរាងជម្រាល

១៤ថ្ងៃហើយចា៎ នាងខ្ញុំចូលចិត្តទម្រង់ច្រមុះនេះខ្លាំងណាស់

ឥឡូវPloy កាន់តែមានភាពជឿជាក់និងមានទំនុកចិត្តជាងមុន​ ដូចនេះPloyត្រូវតែអរគុណដល់លោកគ្រូពេទ្យManatដែលជួយបង្កើនភាពស្រស់ស្អាតនឹងទំនុកចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំ

Result By Dr.Manat