ចាសសួស្តីបង សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមមកចែករំលែកបទពិសេាធន៏ពីការព្យួរសេវ៉ូមដើម្បីទទួលបានសាច់ស្អាត ភ្លឺថ្លា ម៉ត់រលោង នៅMeko Clinic សាខាភ្នំពេញផ្ទាល់ចា៎

ដោយសារតែនាងខ្ញុំ​មានស្បែកមិនសូវស្រស់ថ្លា ស្បែកស្រអាប់ មិនមានសំណើម អ្នកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការណែនាំអោយនាងខ្ញុំធ្វើការព្យួរសេរ៉ូមដែលជាប្រភេទVitaminជាច្រើនប្រភេទរបស់ប្រទេសបារាំង ដែរមិនមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពឡើយ អាចធ្វើការព្យួរ2សប្តាហ៏ម្តងបានចា៎

Result By Dr. Vichara