សួស្តី នាងខ្ញុំPhimច៎ា ថ្ងៃនេះសុំនិយាយពីការធ្វើច្រមុះជាមួយគ្រូពេទ្យម៉ាណាត់នៅMeko Clinic អោយបានដឹងទាំងអស់គ្នាណាច៎ា មុនដំបូងគឺក្តោងច្រមុះរបស់ខ្ញុំមិនមានទេ ហើយខ្ទង់ច្រមុះខាងចុងធំ មើលទៅវាមិនស្អាតមិនសាកសមសោះ អញ្ចឹងហើយទើបសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែធ្វើ ព្រោះដឹងថាបញ្ហានឹងហើយដែលធ្វើអោយយើងមិនស្រស់ស្អាតសោះចា៎

តាមពិត​ Phimសាកសួព័ត៏មានច្រើនកន្លែងណាស់ ដើម្បីអោយដឹងថាកន្លែងណាល្អ កន្លែងណាមិនល្អ និងលួចសួរអ្នកនៅជិតខ្លួនខ្លះៗដែលធ្លាប់កែសម្ភស្ស តែចុងក្រោយក៏ត្រូវរកកន្លែងណាដែរល្អបំផុតសម្រាប់យើង ខ្ញុំក៍ជ្រើសយកMeko Clinic ព្រោះថាបើមិនល្អពិតមិនមែនបើកមករហូតដល់ជាង៣០ឆ្នាំនោះទេ គ្រូពេទ្យក៏ពូកែរហើយប៉ិន

ប្រសព្វទៀតជាពិសេសលោកគ្រូពេទ្យ Manat ជាពេទ្យក្នុងកម្មវិធី Let me in ទៀតផង ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំជឿជាក់ជ្រើសរើសយកទីនេះទៅច៎ា

មុននឹងធ្វើនាងខ្ញុំបានប្រាប់ពីគោលបំណងទៅលោកគ្រូពេទ្យថាត្រូវការអោយខ្ទង់ច្រមុះឡើងបែបជម្រាលហើយខ្ពស់នៅខាងចុង គ្រូពេទ្យ Manat បានផ្តល់យោបល់ល្អៗ គាត់បានណែនាំអោយដាក់ជាស៊ីលិកូនមកបន្ថែលើខ្ទង់ច្រមុះហើយក៏ប្រាប់ថានឹងធ្វើអោយសមតាមបំណងប្រាថ្នា ចំណែកខ្ញុំក៏ញញឹមព្រោះមានអារម្មណ៍ថាយើងនិងស្អាតមែនហើយ

 ក្រោយពីធ្វើរួចមានអារម្មណ៍ថាមិនឈឺទេគេងស្តាប់បទចម្រៀង  ពេលឃើញច្រមុះពេលធ្វើរួចហើយចង់ប្រាប់ថាចូលចិត្តណាស់ គឺត្រូវតាមអ្វីដែលបានប្រាប់គ្រូពេទ្យបេះដាក់តែម្តង់ច៎ា លោកគ្រូពេទ្យពូកែណាស់ សូមអគុណអស់ពីបេះដូងតែម្តង

3ថ្ងៃក្រោយ នាងខ្ញុំបានមកធ្វើការលាងរបួសជាធម្មតា ហើយថ្ងៃនេះក៍ជាថ្ងៃដែលត្រូដោះបង់រុំចេញដែរចា៎​ ច្រមុះមិនមានជាំរឺខៀវឡើយ តែអាចនៅមានហើមតិចៗចា៎

7 ថ្ងៃហើយច្រមុះមើលទៅបែបឃើញច្បាស់ៗពីភាពស្រស់ស្អាត ហើយអាការៈហើមពេលនេះក៏បាត់បន្តិចម្តងៗ ធ្វើអោយឃើញក្តោងច្រមុះច្បាស់ទៅៗ មិត្តភក្តិឃើញពួកគេប្រាប់ថាស្អាតដូចបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងចា៎

        ក្រោយពេលធ្វើបាន២១ថ្ងៃស្អាតត្រូវចិត្តខ្លាំងណាស់ចា៎ ចូលចិត្តខ្លាំងណាស់

គ្រប់១ខែហើយចា៎ សូមមកមើលពីការវិវត្តន៍មករកការផ្លាស់ប្តូភាពស្រស់ស្អាតរបស់ Phim ច៎ា ហើយពេលប្រៀបធៀបរូបមុនពេលធ្វើនិង

ក្រោយធ្វើរួចច៎ា គឺថាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់បែបស្អាតឡើងៗច៎ា ខ្ទង់ច្រមុះមិនធំដូចមុនហើយចំណុចសំខាន់ច្រមុះមានភាពស្រស់ស្អាតបែបធ្មជាតិ ត្រង់នេះហើយគឺជាចំនុចពិសេសច៎ា

Result By Dr.Manat