Search

To search this website, please use the form below.

หน้าอก

เสริมหน้าอก

เสริมหน้าอก (Mammoplasty) เสริมหน้าอก หรือ Mammoplasty การผ่าตัดหน้าอกทุกเคส คนไข้จะดมยาสลบ ฉะนั้นระหว่างการผ่าตัดคนไข้จะหลับโดยไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัด แผลผ่าตัดจะมีขนาดประมาณ 3-4 เซนติเมตร ซึ่งจะเนียนสวยเมื่อเวลาผ่านไป ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1-2 ชั่วโมง เป็นการผ่าตัดที่เสียเลือดน้อย มีความเสี่ยงต่ำ แพทย์จะเปิดแผลผ่าตัดที่รักแร้ ปานนม หรือใต้ราวนม ขึ้นกับปัญหา ความต้องการของลูกค้า และความถนัดของแพทย์ จากนั้นจะใส่ถุงเต้านมเทียมหรือซิลิโคนเข้าไป ซึ่งใส่ได้หลายวิธี ตำแหน่งของซิลิโคนที่ใช้เสริม การเสริมซิลิโคนเหนือกล้ามเนื้อ มีข้อดี คือเจ็บน้อยกว่าเพราะไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อ ไม่มีผลกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  และสามารถทำให้เต้านมชิดกันได้มากกว่า แต่มีข้อเสียในแง่ที่ไม่เหมาะกับคนผอม เนื้อผิวหนังบางเพราะจะทำให้เห็นขอบบนซิลิโคนชัด  และโอกาสเกิดพังผืดเกาะและหดรัดรอบซิลิโคนมีมากกว่าวิธีอื่น ทำให้อายุการใช้งานซิลิโคนน้อยลง การเสริมซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อ มีข้อดี คือช่วยให้หน้าอกส่วนบนลาดลงดูเป็นธรรมชาติ  ไม่เป็นขอบโค้งไปตามถุงซิลิโคน  ช่วยลดโอกาสเกิดพังผืดเกาะและหดรัดรอบซิลิโคนได้มากกว่าวิธีอื่น…

ทรงกลมมาตรฐาน

เสริมหน้าอกทรงมาตรฐาน (Round type Silicone Implant) ทรงมาตรฐาน หรือ Round type Silicone Implant คือการเสริมหน้าอกทรงกลม เหมาะกับคนที่มีเนื้อบริเวณหน้าอกอยู่บ้าง และเหมาะกับคนที่ต้องการความนูนของเนินด้านบนหน้าอกมากๆ โดยในขนาดที่เท่ากันซิลิโคนทรงกลมจะให้เนินอกด้านบนที่ใหญ่และนูนกว่าซิลิโคนทรงหยดน้ำ หมายเหตุ ซิลิโคนทรงกลม มีทั้งผิวเรียบและผิวทราย โดยซิลิโคนทุกชิ้นที่เมโกะเลือกใช้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย รวมทั้ง FDA Approve จึงทนทาน  ปลอดภัยจากการแพ้ เน่า ติดเชื้อ และรั่วซึม ย้อนกลับไปดูบริการหน้าอกเพิ่มเติม 

ทรงหยดน้ำ

เสริมหน้าอกทรงหยดน้ำ (Tear drop หรือ Anatomical Silicone Implant) เสริมหน้าอกทรงหยดน้ำ หรือ Tear drop หรือ Anatomical Silicone Implant คือการเสริมหน้าอกทรงหยดน้ำ เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเสริมหน้าอกให้ดูใหญ่มาก และต้องการเพิ่มความนูนของเนินด้านบนหน้าอกให้น้อย ดูเป็นธรรมชาติ โดยในขนาดที่เท่ากันเสริมหน้าอกทรงหยดน้ำจะให้ความนูนของเนินอกด้านบนที่น้อยกว่าเสริมหน้าอกทรงกลม และช่วยให้ไม่เห็นขอบด้านบนชัดจนเกินไป  การเสริมหน้าอกแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีเนื้อหน้าอกน้อย เพราะหากมีเนื้อหน้าอกน้อยแล้วใส่ซิลิโคนทรงกลมจะไม่สวย ดูไม่เป็นธรรมชาติ จะเห็นได้ชัดว่าทำศัลยกรรมมา ถ้ามีเนื้อหน้าอกน้อยใส่ทรงหยดน้ำจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่า นอกจากนี้ทรงหยดน้ำยังเหมาะกับคนไข้ที่มีปัญหาเนื้อเต้านมหย่อนคล้อยเล็กน้อยหรือปานกลางด้วย จะช่วยแก้ไขให้ได้ทรงเต้านมดีขึ้นได้   หมายเหตุ ซิลิโคนทุกชิ้นที่เมโกะเลือกใช้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย รวมทั้ง FDA Approve จึงทนทาน  ปลอดภัยจากการแพ้ เน่า ติดเชื้อ และรั่วซึม ย้อนกลับไปดูบริการหน้าอกเพิ่มเติม

แก้หน้าอก

แก้หน้าอก (Re-mammoplasty) แก้หน้าอก หรือ Re-mammoplasty งานแก้ไขปัญหาหน้าอกที่เสริมมาแล้ว แต่คนไข้ไม่ชอบ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาหลากกลายเช่น ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป เต้านม 2 ข้างไม่เท่ากัน ผิดรูป เห็นขอบซิลิโคนชัดเจน หน้าอกที่เสริมมาดูแข็งไม่เป็นธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งงานแก้หน้าอกนั้นขึ้นกับปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและแก้ไขโดยถอดซิลิโคนเก่าออก และทำการเสริมซิลิโคนใหม่ที่เหมาะสมและรับกับรูปร่างเข้าไปแทนที่ให้ ย้อนกลับไปดูบริการหน้าอกเพิ่มเติม

ThailandUSA