Search

To search this website, please use the form below.

โบท็อกซ์

โบท็อกซ์ อเมริกา

โบท็อกซ์ อเมริกา (Botox USA) BOTOX® โบท็อกซ์  เป็นชื่อทางการค้า (Trade Name) ของสาร โบทูลินั่ม ท็อกซิน ชนิด เอ (Botulinum toxin A) ที่สร้างจาก แบคทีเรียชื่อ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) เป็นสารคลายกล้ามเนื้อ ช่วยให้ริ้วรอยจางหายไป ออกฤทธิ์ได้นาน 4-8 เดือน และสลายไปได้เองตามกลไกธรรมชาติ ของร่างกาย ฤทธิ์ยาจะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณยาที่ใช้ ผลิตโดย Allergan จากประเทศ USA โบท็อกซ์ จัดเป็น Botulinum toxin A…