ปลูกผม FUT (Follicular Unit Hair Transplant)

การปลูกผม FUT คือ วิธีการผ่าตัดเซลล์รากผมจากบริเวณที่เส้นผมแข็งแรงอย่างบริเวณท้ายทอยและขมับ ไปปลูกในบริเวณที่ผมบาง เช่น ด้านบน หรือด้านหน้า

การปลูกผม FUT จะย้ายผมไปปลูกทีละเส้น ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ผมหนาขึ้น เรียงตัวสวยอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ทำให้ผมส่วนท้ายทอยบางลงด้วย

ในขั้นตอนการย้ายรากผม การปลูกผม FUT จะใช้วิธีการตัดผิวหนังชั้นบนที่ศีรษะจากบริเวณท้ายทอยหรือขมับออกมาพร้อมกับเซลล์รากขน หลังจากนั้นแพทย์ตัดแบ่งเซลล์รากขนออกมาใต้กล้องจุลทัศน์ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เซลล์รากผมบอบช้ำน้อย เสียหายน้อย มีเปอร์เซ็นต์ของผมที่ปลูกติดมากกว่าวิธีปลูกผมถาวรแบบอื่นๆ

จุดเด่นของการปลูกผม FUT

จุดเด่นของการปลูกผม FUT คือ มีประสิทธิภาพสูงมาก เป็นข้อดีที่ทำให้การปลูกผม FUT มีผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่าการปลูกผมถาวรแบบอื่นๆ เนื่องจากรากผมที่นำมาปลูกมีขั้นตอนการแยกที่ปราณีต เมื่อรากผมเสียหายน้อย โอกาสปลูกติดได้ก็มีมากตาม

ปลูกผมมีผลข้างเคียงต่ำ เสี่ยงติดเชื้อน้อย เพราะแผลหลังผ่าตัดจะเป็นแผลเย็บ เมื่อเป็นแผลเย็บปิด ก็จะทำให้เนื้อเยื่อด้านในสัมผัสกับอากาศน้อยลง ทำให้เสี่ยงติดเชื้อลดลงนั่นเอง

ผลลัพธ์จากการปลูกผม FUT

การปลูกผม FUT คือ การที่แพทย์จะย้ายรากผมของคุณไปปลูกในบริเวณที่ผมร่วงผมบาง ทีละเส้น เมื่อผมขึ้นมาจะให้ผลลัพธ์เหมือนกับผมจริงมาก ทั้งทิศทางของผม และตำแหน่งของผมแต่ละเส้น ทำให้ผมที่ได้ดูเป็นธรรมชาติ เรียงตัวสวยงามอย่างที่คุณต้องการ